GIẢI THƯỞNG TRIỂN LÃM MỸ THUẬT KHU VỰC V (NAM MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN) LẦN THỨ 26 NĂM 2021

 

GIẢI B: Tác giả: MAI QUÝ NGỌC (Gia Lai). Tác phẩm: Chuẩn bị vào hội. Chất liệu: Tổng hợp. Kích thước: 150×150 cm

 

GIẢI C: Tác giả: NGUYỄN THỊ TÚ QUYÊN (Kon Tum). Tác phẩm: Mẹ đại ngàn. Chất liệu: Acrylic. Kích thước: 100×180 cm

 

GIẢI KK: Tác giả: NGUYỄN VĂN HÀM (Quảng Nam). Tác phẩm: Vào Hội 6. Chất liệu: Gỗ. Kích thước: H=120 cm

 

GIẢI KK: Tác giả: LÊ DUY HỒNG (Bình Định). Tác phẩm: Biển sớm. Chất liệu: In độc bản. Kích thước: 60×80 cm

 

GIẢI KK: Tác giả: PHẠM VĂN THU (Quảng Ngãi). Tác phẩm: Mang mùa xuân về với bản. Chất liệu: In khắc gỗ. Kích thước: 150×90 cm

 

GIẢI KK: Tác giả: BÙI TRUNG CHÍNH (Khánh Hòa). Tác phẩm: Một ngày thanh bình. Chất liệu: Gò nhôm. Kích thước: 60×150 cm

 

GIẢI KK: Tác giả: NGUYỄN VĂN VINH (Gia Lai). Tác phẩm: Hạnh phúc vùng sâu. Chất liệu: Combosite. Kích thước: 150x45x70 cm

 

GIẢI KK: Tác giả: NGUYỄN TRỌNG DŨNG (Đà Nẵng). Tác phẩm: Tiếng sáo gọi mùa. Chất liệu: Lụa. Kích thước: 88×118 cm

 

GIẢI KK: Tác giả: TRẦN THỊ NGỌC HÀ (Phú Yên). Tác phẩm: Mưa chiều. Chất liệu: Sơn dầu. Kích thước: 60×80 cm

 

GIẢI KK: Tác giả: NGUYỄN HẢI LONG (Đắk Lắk). Tác phẩm: Tìm giấc mơ rừng 2. Chất liệu: In mica. Kích thước: 60×79 cm