Thông báo số 3 của Ban Chấp hành Hội Mỹ thuật Việt Nam Khóa IX (nhiệm kỳ 2019-2024)

HỘI MỸ THUẬT VIỆT NAM                                                                                           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 324/20/BCH                                                                                                                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                                                              Hà Nội, ngày 11 tháng 09 năm 2020

THÔNG BÁO SỐ 3

CỦA BAN CHẤP HÀNH HỘI MỸ THUẬT VIỆT NAM

KHÓA IX (NHIỆM KỲ 2019 – 2024)

Ban Chấp hành Hội Mỹ thuật Việt Nam khóa IX (Nhiệm kỳ 2019 – 2024) đã họp phiên thường kỳ lần thứ ba từ ngày 10 tháng 09 đến ngày 11 tháng 09 năm 2020, tại Hội trường Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam. Dự cuộc họp có 09/11 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội và đại diện Ban Kiểm tra Trung ương Hội.

  1. Ban Chấp hành đã xem xét và thảo luận Báo cáo công tác 09 tháng đầu năm 2020 và Phương hướng hoạt động 03 tháng cuối năm 2020 của Hội Mỹ thuật Việt Nam. Trong 09 tháng qua, do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn ra phức tạp và thực hiện các yêu cầu, biện pháp phòng chống dịch của Thủ tướng Chính phủ, mọi hoạt động của Hội Mỹ thuật Việt Nam bị ảnh hưởng, không thể diễn ra theo “Kế hoạch công tác của Hội năm 2020” như không tổ chức Lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh danh họa Trần Văn Cẩn – Giải thưởng Hồ Chí Minh về VHNT và Lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh danh họa Bùi Xuân Phái – Giải thưởng Hồ Chí Minh về VHNT; dừng tất cả các hoạt động đối ngoại… Về chuyên môn, Hội đã tổ chức 13 đoàn đi thực tế cho 156 người; 11 Trại sáng tác với 83 Hội viên và 06 Chi hội MTVN Tỉnh, Thành đăng cai TLMTKV 2020; 34 Triển lãm Mỹ thuật với 2.988 tác phẩm của 1.970 tác giả. Hỗ trợ nghiệm thu 114 tác phẩm của 114 Hội viên tại các Triển lãm chuyên đề và Triển lãm Mỹ thuật Khu vực; Hỗ trợ in sách Lý luận Phê bình và Tuyển tập Tác giả cho 05 Hội viên và 01 tập thể; Hỗ trợ 04 Hội viên Cao tuổi tổ chức Triển lãm Cá nhân, Hỗ trợ bổ sung 20 tác phẩm để lưu giữ cho Bộ sưu tập Mỹ thuật của Hội. Ngoài ra, Hội còn tặng 93 tặng phẩm cho các tác giả có tác phẩm tốt dự Triển lãm, hỗ trợ 06 Tỉnh, Thành đăng cai Triển lãm Mỹ thuật Khu vực…
  2. Về Triển lãm Mỹ thuật Khu vực lần thứ 25 năm 2020: Ban Tổ chức Triển lãm đã nhận được 2.769 ảnh tác phẩm của 1.884 tác giả (trong đó có 1.195 tác phẩm của 741 Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam và 1.574 tác phẩm của 1.143 tác giả là Hội viên Hội Văn học Nghệ thuật địa phương và chưa Hội viên).

Nhưng ngay trước thềm diễn ra Triển lãm, dịch Covid-19 lại bùng phát trở lại, vì vậy Ban Thường vụ đã quyết định không tổ chức các lễ khai mạc nhưng vẫn chấm Giải thưởng Triển lãm Mỹ thuật Khu vực và xét hỗ trợ sáng tạo như bình thường. Riêng Khu vực IV (Bắc miền Trung), Hội đồng chấm giải phải chấm qua ảnh tác phẩm đã gửi đến Ban Tổ chức trước đó do tỉnh đăng cai (Quảng Bình) không nhận tác phẩm gửi đến vì dịch.

Hội đồng đã xét chọn được 1.756 tác phẩm của 1.432 tác giả để dự Triển lãm Mỹ thuật Khu vực (trong đó có 837 tác phẩm của 652 Hội viên Hội MTVN và 919 tác phẩm của 780 tác giả là Hội viên Hội VHNT địa phương và chưa Hội viên). Cụ thể: Triển lãm Hội họa Khu vực I (Hà Nội) với 97 tác phẩm của 95 tác giả. Triển lãm Đồ họa, Điêu khắc, Mỹ thuật Ứng dụng Khu vực I (Hà Nội) với 103 tác phẩm của 93 tác giả. Khu vực II (Đồng bằng sông Hồng) ở tỉnh Quảng Ninh với 172 tác phẩm của 165 tác giả. Khu vực III (Tây Bắc – Việt Bắc) ở tỉnh Điện Biên với 223 tác phẩm của 206 tác giả. Khu vực IV (Bắc miền Trung) ở tỉnh Quảng Bình với 130 tác phẩm của 123 tác giả. Khu vực V (Nam miền Trung và Tây Nguyên) ở tỉnh Gia Lai với 127 tác phẩm của 121 tác giả. Khu vực VI (Tp. Hồ Chí Minh) với 183 tác phẩm của 133 tác giả. Khu vực VII (Đông Nam Bộ) ở tỉnh Đắc Nông với 315 tác phẩm của 218 tác giả. Khu vực VIII (Đồng bằng sông Cửu Long) ở tỉnh Đồng Tháp với 406 tác phẩm của 278 tác giả.

Ban Chấp hành Hội Mỹ thuật Việt Nam trân trọng cảm ơn các Tỉnh ủy, Thành ủy, Ủy ban Nhân dân, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Văn học Nghệ thuật đã giúp đỡ chuẩn bị Triển lãm chu đáo và hỗ trợ Hội đồng của Hội triển khai chấm giải; cảm ơn các Nghệ sĩ Tạo hình các Tỉnh, Thành trong cả nước đã tích cực sáng tác, gửi Tác phẩm đến các Triển lãm dù gặp nhiều khó khăn do tình hình dịch bệnh.

  1. Về Giải thưởng Hội Mỹ thuật Việt Nam năm 2020: Do tình hình dịch bệnh, riêng Hội đồng chấm Giải thưởng Triển lãm Mỹ thuật Khu vực IV (Bắc miền Trung) phải chấm giải qua ảnh tác phẩm đã gửi về Ban Tổ chức, các Hội đồng còn lại vẫn chấm giải tại các Tỉnh đăng cai Triển lãm Mỹ thuật Khu vực như mọi năm. Căn cứ vào ý kiến bằng văn bản của Nhà Điêu khắc Tạ Quang Bạo, báo cáo giải trình của Chủ tịch Hội đồng chấm Giải thưởng ngành Điêu khắc của Triển lãm Đồ họa, Điêu khắc, Mỹ thuật Ứng dụng – Khu vực I (Hà Nội) và ý kiến trên mạng xã hội, khi chấm Giải thưởng Hội Mỹ thuật Việt Nam, Ban Chấp hành và Chủ tịch 5 Hội đồng Nghệ thuật chuyên ngành đã xem xét, bỏ phiếu và quyết định rút Giải A ngành Điêu khắc của Khu vực I (Hà Nội). Hội đồng chấm giải thưởng Khu vực V (Nam miền Trung và Tây Nguyên) cũng đã rút Giải Khuyến khích của 01 tác phẩm Điêu khắc do nhận được các ý kiến phản ánh tác phẩm này có ảnh hưởng của tác phẩm nước ngoài.

Trên cơ sở kết quả chấm giải của các Hội đồng Nghệ thuật Triển lãm Mỹ thuật Khu vực, Hội đồng ngành Phê bình Mỹ thuật và Hội đồng Giải thưởng Hội Mỹ thuật Việt Nam năm 2020, Ban Chấp hành Trung ương Hội đã quyết định tặng 96 Giải thưởng. Trong đó có: – 04 Giải thưởng Hội Mỹ thuật Việt Nam (không có Giải Nhất, 02 Giải Nhì và 02 Giải Ba), tác phẩm của Tác giả được nhận Giải thưởng Hội Mỹ thuật Việt Nam thì không nhận Giải thưởng Triển lãm Mỹ thuật Khu vực, Giải thưởng Phê bình Mỹ thuật. – 91 Giải thưởng Triển lãm Mỹ thuật Khu vực (04 Giải A, 14 Giải B, 24 Giải C, 49 Giải Khuyến khích). – 01 Giải thưởng ngành Phê bình Mỹ thuật (01 Giải A).

  1. Về kết nạp Hội viên mới năm 2020: Văn phòng Trung ương Hội đã nhận được 82 Hồ sơ xin vào Hội. Ban Chấp hành Trung ương Hội đã xem xét từng Hồ sơ và bỏ phiếu, kết quả có 44 Hồ sơ được Ban Chấp hành đồng ý kết nạp. Như vậy, năm 2020 Hội có thêm 44 Hội viên mới thuộc 15 Tỉnh, Thành, trong đó có 27 Hội viên ngành Hội họa, 08 Hội viên ngành Đồ họa, 06 Hội viên ngành Điêu khắc và 03 Hội viên ngành Mỹ thuật Ứng dụng. Trong số Hội viên mới được kết nạp có 13 Hội viên trẻ dưới 35 tuổi.
  2. Về công tác Hội viên: Hội đã tặng 64 Kỷ niệm chương cho 03 đơn vị, 41 cá nhân không thuộc Hội, 19 Hội viên và truy tặng 01 Hội viên; Tặng 08 Bằng khen cho 07 tập thể và 01 cá nhân; hỗ trợ cho 26 Văn nghệ sĩ khó khăn trong cuộc sống; Thăm hỏi 57 Hội viên Cao tuổi nhân dịp Tết Canh Tý 2020; Thăm hỏi 12 Hội viên ốm đau; Phúng viếng 16 Hội viên mất (Trần Văn Thọ, Trần Lưu Hậu, Đỗ Đình Được, Trần Khánh Chương, Đặng Thị Tú Thư, Trần Thị Quế, Cần Thư Công, Phạm Tấn Phú, Nguyễn Trịnh Thái, Nguyễn Quốc Thái – Hà Nội; Võ Văn Tấn, Lê Thị Hiển – Tp. Hồ Chí Minh; Nguyễn Hoàng – Quảng Ninh; Đinh Đức Hưng – Ninh Bình; Trương Bé – Thừa Thiên – Huế; Lê Sinh Thục – Lâm Đồng); Gửi 32 lẵng hoa chúc mừng các Triển lãm; Gửi tặng sách “Đại hội IX Hội Mỹ thuật Việt Nam (Kỷ yếu)” và gửi Tạp chí Mỹ thuật cho Hội viên các khu vực… Hội đã thông báo đến các Nghệ sĩ Tạo hình về việc xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật năm 2020.
  3. Căn cứ đề nghị của Ban Thường vụ Hội Mỹ thuật Việt Nam (Công văn số 67/20/BTV ngày 17/03/2020) và sự đồng ý của Ban Tuyên giáo Trung ương (Công văn số 8268-CV/BTGTW ngày 19/03/2020), tại Hội nghị thường kỳ Ban Kiểm tra Hội khóa IX (Nhiệm kỳ 2019-2024) kỳ họp thứ II, Ban Kiêm tra Hội đã bầu Họa sĩ Lê Xuân Chiểu – Phó trưởng Ban Kiểm tra làm Trưởng Ban Kiểm tra khóa IX (Nhiệm kỳ 2019-2024) thay Nhà Phê bình Mỹ thuật Mai Thị Ngọc Oanh.
  4. Ban Chấp hành đã xem xét, bổ sung Quy chế Hội đồng chấm Giải thưởng Triển lãm Mỹ thuật Khu vực điều chỉnh, bổ sung thành viên các Ban Chuyên môn của Hội và quyết định thành lập Câu lạc bộ Gốm theo đề nghị của Chi hội Mỹ thuật Ứng dụng.

Trên đây là Thông báo số 3 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Mỹ thuật Việt Nam khóa IX (Nhiệm kỳ 2019 – 2024)./.

 

 

 

Nơi nhận:

–      Bộ Nội vụ;

–      Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch;

–      Các Hội VHNT;

–      Hội viên Hội MTVN;

–      Lưu.

TM. BAN CHẤP HÀNH HỘI

Chủ tịch Hội

 

 

Đã ký và đóng dấu

 

Họa sĩ Lương Xuân Đoàn

 

Tin cùng chuyên mục

Thông báo về triển lãm mỹ thuật khu vực VIII Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 26 năm 2021

 ...

Thông báo về triển lãm mỹ thuật khu vực II Đồng bằng Sông Hồng lần thứ 26 năm 2021

 ...

Thông báo về triển lãm mỹ thuật khu vực I Hà Nội lần thứ 26 năm 2021

 ...

HỘI MỸ THUẬT VIỆT NAM KẾT NẠP HỘI VIÊN MỚI NĂM 2020

 ...

TRIỂN LÃM MỸ THUẬT KHU VỰC VIII (ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG) LẦN THỨ 25 NĂM 2020

Triển lãm tổ chức tại tỉnh Đồng Tháp và không khai mạc. Triển lãm trưng bày 406 tác phẩm của 278 tác giả. Trong đó 128 tác phẩm của 76 tác giả là hội viên Trung ương và 278 tác phẩm của 202 tác...

Tin cùng chuyên mục

Hiện thực hóa tầm nhìn Thành phố sáng tạo Hà Nội

(Chinhphu.vn) – Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2023 tại Nhà máy Xe lửa Gia Lâm và các địa điểm khác đã chính thức khép lại. Thành công lớn của lễ hội đã khơi nguồn và lan tỏa tinh thần...

Sắc màu nữ tính và tâm tình

Triển lãm nhóm của 3 nữ họa sĩ: Ly Trần, Vương Linh, Hương Giang Hoàng diễn ra từ nay đến ngày 3-12, tại Nguyen’s Art Garden ( 37 đường 103, phường Thạnh Mỹ Lợi, TP Thủ Đức). Điểm chung trong...

Khai mạc triển lãm tranh sơn mài “Song Tấu Lạ” của 2 hoạ sĩ Trần Đình Khương và Đoàn Thuý Hạnh

  Ngày 24 tháng 11, triển lãm tranh sơn mài “Song Tấu Lạ” của Trần Đình Khương và Đoàn Thuý Hạnh do Bến Thành Art Gallery tổ chức, đã chính thức được khai mạc tại An Gallery, 159 Đồng Khởi,...

Gìn giữ để “màu dân tộc” luôn sáng bừng trên giấy điệp

Không chỉ còn trong các tư liệu, hình ảnh, những người yêu tranh Đông Hồ giờ đã có thể hòa mình vào không khí nhộn nhịp của phiên chợ tranh xưa tại khu vực trưng bày tái hiện không gian Chợ...

“Thắm” – Sự chín muồi về nghệ thuật ứng dụng và bản sắc của Trúc chỉ

TTH.VN – “Thắm” là triển lãm nghệ thuật Trúc chỉ do Nghệ thuật Trúc Chỉ Việt Nam phối hợp với Ban Quản lý Hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội tổ chức từ ngày 19/11 đến 3/12 tại Trung tâm...

Có thể bạn quan tâm

Phiên đấu giá lần thứ 32 & Các họa sĩ châu Á – Tác phẩm nghệ thuật lớn

Trong phiên đấu giá lần thứ 32 “Họa sĩ châu Á – Những tác phẩm quan trọng” được tổ chức vào ngày 14 tháng 03 tới đây, Aguttes, với cương vị là nhà đấu giá hàng đầu trên thị...

25 NĂM TẠP CHÍ MỸ THUẬT

    Ngày 1/6/1992, tôi về nhận công tác ở Tạp chí Mỹ thuật (TCMT), làm biên tập viên kiêm phóng viên. Năm ấy, thời tiết rất giống năm nay, vào hè ít nóng, có mưa sớm. Mấy cái cây trước...

Triển lãm Mỹ thuật khu vực III Tây Bắc – Việt Bắc lần thứ 28

Sáng 27/9, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, UBND tỉnh và Hội Mỹ thuật Việt Nam tổ chức khai mạc Triển lãm Mỹ thuật khu vực III Tây Bắc – Việt Bắc lần thứ 28 năm 2023. Dự buổi lễ có các...

CỬA THOÁT HIỂM

  Trong lần khai mạc cuộc triển lãm tranh minh họa sách báo và tranh cỡ nhỏ của Bùi Xuân Phái, ông Kim Sang Ug – Giám đốc Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Hà Nội đã trò chuyện với tôi qua cô...

CÂU CHUYỆN VỀ BỨC TRANH LỤA “KHỞI NGHĨA”

  Năm 1970, họa sĩ Nguyễn Hoàng Hoanh đang giảng dạy tại trường Mỹ nghệ Biên Hòa. Nhân lúc rảnh rỗi, lại đang xa vợ con, ông vẽ một bức tranh lụa, vốn là sở trường, lấy đề tài là...