Thông báo số 10 của Ban Chấp hành TW Hội Mỹ thuật Việt Nam khóa VIII (Nhiệm kỳ 2014 – 2019)

HỘI MỸ THUẬT VIỆT NAM                        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     Số: 118/19/BCH                                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                               Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2019

 

THÔNG BÁO SỐ 10

Của Ban Chấp hành TW Hội Mỹ thuật Việt Nam

Khóa VIII (Nhiệm kỳ 2014 – 2019)

Trong hai ngày 21 và 22 tháng 03 năm 2019 tại Hội trường Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam, Ban Chấp hành TW Hội Mỹ thuật Việt Nam khóa VIII (Nhiệm kỳ 2014 – 2019) đã họp phiên thường kỳ lần thứ 10. Dự cuộc họp có 09/09 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành TW Hội và đại diện Ban Kiểm tra TW Hội.

  1. Ban Chấp hành TW Hội đã xem xét và thảo luận thông qua Báo cáo Tổng kết công tác năm 2018. Trong năm 2018, với sự nỗ lực của toàn thể Hội viên và các cơ quan đơn vị trực thuộc Hội, Hội đã hoàn thành tốt kế hoạch đề ra từ đầu năm. Hội đã tổ chức được 26 đoàn đi Thực tế sáng tác cho 249 Hội viên; tổ chức được 14 Trại sáng tác cho 118 Hội viên; tổ chức và phối hợp tổ chức 51 Triển lãm với 3.875 tác phẩm của 2.312 tác giả; Hỗ trợ sáng tác cho 156 tác phẩm; Hỗ trợ bổ sung 63 tác phẩm để lưu giữ cho Bộ Sưu tập Mỹ thuật của Hội; Hỗ trợ in 07 sách Lý luận Phê bình và Tuyển tập Tác giả – Tác phẩm; Hỗ trợ 05 Hội viên Cao tuổi tổ chức Triển lãm Cá nhân… Tổ chức 17 cuộc Tọa đàm nhân TLMTKV, Triển lãm Chuyên đề. Hội đã hoàn thành tốt 09 TLMTKV tại 08 khu vực. Hội đã xét tặng 97 Giải thưởng (05 Giải thưởng Hội MTVN, 90 Giải thưởng TLMTKV và 02 Giải thưởng ngành PBMT). Tặng 360 tặng phẩm cho 360 tác giả có tác phẩm tốt dự các TLMTKV và Triển lãm Chuyên đề do Hội Mỹ thuật Việt Nam tổ chứ Hội đã cử Hội viên tư vấn, thẩm định Mỹ thuật, tham gia Hội đồng Nghệ thuật các công trình Mỹ thuật lớn và Hội đồng Nghệ thuật các cuộc thi mỹ thuật, chấm logo, biểu trưng…

Về công tác Hội viên, Hội đã kết nạp 49 Hội viên mới, thăm hỏi 34 Hội viên ốm đau, 45 Hội viên Cao tuổi; phúng viếng 20 Hội viên mất; tặng 95 lẵng hoa cho các Triển lãm Mỹ thuật. Tổ chức 03 Lễ kỷ niệm nhân 110 năm ngày sinh của Họa sĩ Nguyễn Gia Trí (1908 – 2018) và 100 năm ngày sinh Họa sĩ Lê Quốc Lộc và Họa sĩ Nguyễn Sỹ Ngọc (1918 – 2018) – Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học Nghệ thuật.

Về quan hệ quốc tế, Hội đã tổ chức Cuộc gặp gỡ hữu nghị lãnh đạo ba Hội Mỹ thuật Việt Nam – Lào – Campuchia vào tháng 11/2018 tại Nhà Triển lãm – 16 Ngô Quyền, Hà Nội;      Đã mời 02 Họa sĩ Lào và 02 Họa sĩ Campuchia dự Trại sáng tác tại Việt Nam; tổ chức 02 Triển lãm Mỹ thuật Singapore và Hàn Quốc tại Hà Nội.

Nhìn chung, mọi hoạt động của Hội được triển khai rộng rãi trong cả nước, các Hội viên vẫn duy trì được không khí sáng tác, tổ chức công bố Tác phẩm, các cơ quan tổ chức trực thuộc Hội hoạt động ổn định, đúng chức năng và có hiệu quả.

  1. Ban Chấp hành TW Hội đã thảo luận và thông qua kế hoạch công tác năm 2019. Hội tiếp tục thực hiện nhiệm vụ trọng tâm là tổ chức đi Thực tế, Trại sáng tác, xét Hỗ trợ sáng tác, Triển lãm công bố tác phẩm (bao gồm các Triển lãm chuyên đề và Triển lãm Mỹ thuật Khu vực), xét Giải thưởng Mỹ thuật năm 2019; xét kết nạp Hội viên mới; làm tốt công tác Hội viên bao gồm xét tặng Bằng khen, Kỷ niệm chương cho các Hội viên tiêu biểu có nhiều thành tựu trong sáng tác…

Về Triển lãm Mỹ thuật Khu vực năm 2019: các Quy định vẫn được thực hiện như năm 2018. Lưu ý thời gian nộp ảnh tác phẩm trước ngày 30/6/2019. Thời gian thông báo tác phẩm được chọn trưng bày tại Triển lãm từ 20/7 đến 30/7/2019. Thời gian khai mạc từng Khu vực cụ thể như sau:

+ Triển lãm Hội họa – Khu vực I (Hà Nội) khai mạc ngày 24 tháng 8 năm 2019 tại Nhà Triển lãm 16 Ngô Quyền, Hà Nội.

+ Triển lãm Đồ họa, Điêu khắc, Mỹ thuật Ứng dụng – Khu vực I (Hà Nội) khai mạc ngày 12 tháng 8 năm 2019 tại Nhà Triển lãm 16 Ngô Quyền, Hà Nội.

+ Khu vực II (Đồng bằng sông Hồng) khai mạc ngày 21 tháng 8 năm 2019 tại Tỉnh Bắc Ninh.

+ Khu vực III (Tây Bắc – Việt Bắc) khai mạc ngày 18 tháng 8 năm 2019 tại Tỉnh Hà Giang.

+ Khu vực IV (Bắc miền Trung) khai mạc ngày 15 tháng 8 năm 2019 tại Tỉnh Nghệ An.

+ Khu vực V (Nam miền Trung và Tây Nguyên) khai mạc ngày 13 tháng 8 năm 2019 tại Tỉnh Đắk Lắk.

+ Khu vực VI (Tp. Hồ Chí Minh) khai mạc ngày 6 tháng 8 năm 2019 tại Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh.

+ Khu vực VII (Đông Nam Bộ) khai mạc ngày 10 tháng 8 năm 2019 tại Tỉnh Tây Ninh.

+ Khu vực VIII (Đồng bằng sông Cửu Long) khai mạc ngày 8 tháng 8 năm 2019 tại Tỉnh Long An.

  1. Trong chương trình kỳ họp, căn cứ vào báo cáo của Văn phòng TW Hội, Văn phòng Đại diện phía Nam và một số Chi hội về việc Hội viên không đóng hội phí từ 2 năm trở lên; theo đề nghị của Ban Kiểm tra TW Hội, Ban Chấp hành TW Hội đã thảo luận, xem xét từng trường hợp Hội viên không đóng hội phí từ 2 năm trở lên để bỏ phiếu kín và quyết định xóa tên 33 Hội viên không đóng hội phí từ 3 đến 11 năm với số phiếu đồng ý quá bán. Ban Chấp hành đã xem xét, đồng ý với đơn của 01 Hội viên xin ra Hội do đã định cư ở nước ngoài.

Đối với các trường hợp chưa đóng hội phí từ 2 năm trở lên chưa bị xóa tên trong kỳ họp này, Ban Chấp hành TW Hội yêu cầu Văn phòng TW Hội, Văn phòng Đại diện phía Nam và các Chi hội nhắc nhở đóng hội phí đầy đủ theo quy định. Ban Chấp hành TW Hội yêu cầu các Chi hội chưa báo cáo về thu – chi hội phí và danh sách những Hội viên không đóng hội phí từ 2 năm trở lên tiếp tục báo cáo về Văn phòng TW Hội tổng hợp để Ban Chấp hành TW Hội xem xét xóa tên cùng với các Hội viên chưa bị xóa tên lần này tại kỳ họp thứ 11 vào tháng 9/2019.

  1. Thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TW ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Ban Bí thư về đại hội các hội văn học, nghệ thuật và Liên hiệp các hội văn học, nghệ thuật Việt Nam, Ban Chấp hành TW Hội đã thảo luận về công tác tổ chức Đại hội Hội Mỹ thuật Việt Nam lần thứ IX (Nhiệm kỳ 2019 – 2024). Đại hội được tổ chức thành hai cấp: Đại hội Cơ sở Chi hội hoặc liên Chi hội theo Tỉnh, Thành (Đại hội toàn thể Hội viên) vào tháng 8 và tháng 9/2019 và Đại hội Đại biểu Toàn quốc vào trung tuần tháng 12/2019. Ban Chấp hành TW Hội đã thông qua các văn bản:
  • Thông báo của Ban Chấp hành Hội MTVN về Đại hội Hội MTVN lần thứ IX (nhiệm kỳ 2019 – 2024)
  • Quyết định thành lập Ban Tổ chức Đại hộ
  • Kế hoạch và Lộ trình tổ chức Đại hộ
  • Tiêu chuẩn đại biểu, Quy chế bầu cử đại biểu và Phân bổ số lượng đại biểu chính thức, đại biểu dự khuyết và đại biểu đương nhiên.
  • Thông báo về việc lấy phiếu thăm dò tín nhiệm nhân sự Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra TW Hội, Hội đồng Nghệ thuật chuyên ngành, Chủ tịch Hộ
  • Tiêu chuẩn các thành viên Ban Chấp hành TW Hội, Ban Kiểm tra TW Hội, Hội đồng Nghệ thuật chuyên ngành và Chủ tịch Hội.

Và một số văn bản khác phục vụ Đại hội.

(Các văn bản trong quá trình tổ chức Đại hội sẽ được gửi đến Hội viên)

Ban Chấp hành TW Hội giao cho Ban Thường vụ và Ban Tổ chức Đại hội chuẩn bị Dự thảo các văn bản trình Đại hội Cơ sở, Đại hội Đại biểu Toàn quốc và lên kế hoạch cụ thể từng công việc trong quá trình tổ chức Đại hội.

Trên tinh thần “Đoàn kết – Dân chủ – Đổi mới – Trách nhiệm”, Ban Chấp hành TW Hội đề nghị các Chi hội, Hội viên, các cơ quan trực thuộc Hội tăng cường các hoạt động, chuẩn bị các ý kiến đóng góp cho Hội và tổ chức thực hiện tốt các Quy định để Đại hội Hội Mỹ thuật Việt Nam lần thứ IX (nhiệm kỳ 2019 – 2024) thành công tốt đẹp.

Trên đây là Thông báo số 10 của Ban Chấp hành TW Hội Mỹ thuật Việt Nam khóa VIII (Nhiệm kỳ 2014 – 2019)./.

 

 

Nơi nhận:

–   Các cơ quan cấp trên (để b/c);

–   Hội VHNT Tỉnh, Thành (để biết);

–   BCH, BKT;

–   Hội viên Hội MTVN;

–   Tạp chí MT, trang TTĐT;

–  Lưu VP.

TM. BAN CHẤP HÀNH HỘI

CHỦ TỊCH HỘI

 

 

Hoạ sĩ Trần Khánh Chương

(đã ký và đóng dấu)

 

 

 

Tin cùng chuyên mục

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC HỘI MỸ THUẬT VIỆT NAM LẦN THỨ IX NHIỆM KỲ 2019-2024

  Từ ngày 15 đến ngày 17/12,  Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Mỹ thuật Việt Nam lần thứ IX nhiệm kỳ 2019-2024 đã diễn ra tại Nhà khách La Thành, Hà Nội, với sự tham dự của hàng trăm...

TRIỂN LÃM MỸ THUẬT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI LẦN THỨ IX HỘI MỸ THUẬT VIỆT NAM

  Nhân dịp Đại hội Đại biểu Toàn quốc Hội Mỹ thuật Việt Nam lần thứ IX (Nhiệm kỳ 2019 – 2024), Ban Tổ chức Đại hội IX tổ chức Triển lãm Mỹ thuật tác phẩm mỹ thuật chọn lọc...

HỘI NGHỊ THÀNH LẬP HỘI MỸ THUẬT VIỆT NAM NĂM 1957

    Năm 1954 hoà bình lập lại không miền Bắc Việt Nam, tại Hà Nội giới Mỹ thuật đã được tập hợp từ nhiều nguồn với số lượng ngày càng lớn. Các Triển lãm Mỹ thuật Toàn quốc năm...

NHỚ VỀ NHỮNG NGÀY THÀNH LẬP HỘI MỸ THUẬT VIỆT NAM

  Tiến tới Đại hội, Đại biểu Hội Mỹ thuật Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024. Tạp chí Mỹ thuật xin đăng lại hai bài viết về những sự kiện, những hoạt động và những kỷ niệm của...

Thông báo lần hai về Đại hội cơ sở liên chi Hội Mỹ thuật Việt Nam Tp. Hồ Chí Minh lần thứ IX (nhiệm kỳ 2019-2024))

...

Tin cùng chuyên mục

Khai mạc trưng bày chuyên đề “Các tác phẩm mỹ thuật của họa sĩ Lê Bá Đảng” “

Sáng ngày 26 tháng 01 năm 2024, tại Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố tổ chức Khai mạc trưng bày chuyên đề “Các tác phẩm mỹ thuật của họa sĩ Lê Bá Đảng”. Đến tham dự khai mạc trưng bày có Đồng...

Triển lãm mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Thìn 2024

Ngày 1.2, tại Nhà triển lãm 16 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, đã khai mạc triển lãm “Mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Thìn 2024” do Hội Mỹ thuật Việt Nam tổ chức. Sự kiện nhằm chào đón Xuân Giáp...

Hấp dẫn nhiều hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Thìn 2024 tại Bảo tàng Hà Nội

Kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2024), mừng Xuân Giáp Thìn 2024, Bảo tàng Hà Nội phối hợp với các tổ chức, cá nhân tổ chức nhiều hoạt động đặc sắc,...

Trưng bày nhiều tác phẩm về linh vật rồng độc đáo

Cuối tuần qua, Trung tâm Triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp với các đơn vị liên quan đã tổ chức khai mạc “Hội Xuân Giáp Thìn 2024” với nhiều...

Giới thiệu văn hóa của người Việt xưa qua Triển lãm “Tranh dân gian Việt Nam”

Từ ngày 19/1 đến 20/3, tại Bảo tàng Đắk Lắk, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam phối hợp với Bảo tàng Đắk Lắk tổ chức giới thiệu Triển lãm “Tranh dân gian Việt Nam”. Đây là sự kiện văn...

Có thể bạn quan tâm

Triển lãm Mỹ thuật Khu vực VI (TP.Hồ Chí Minh) lần thứ 25 năm 20

Triển lãm không tổ chức khai mạc do dịch COVID-19. Triển lãm trưng bày 183 tác phẩm của 133 tác giả. Trong đó 108 tác phẩm của 77 hội viên Trung ương và 75 tác phẩm của 56 tác giả chưa là hội viên....

Bìa Tạp chí Mỹ thuật số 309&310 tháng 9-10/2018

...

Bìa Tạp chí Mỹ thuật số 313&314 tháng 1-2/2019

...

NGHỆ NHÂN SƠN MÀI ĐINH VĂN THÀNH: ĐÔI NÉT VỀ CUỘC ĐỜI VÀ NHỮNG ĐÓNG GÓP CHO NỀN NGHỆ THUẬT SƠN MÀI VIỆT NAM

Tôi là cháu ngoại của cụ Phó Thành (Đinh Văn Thành) là nghệ nhân sơn mài vốn quen biết nhiều họa sĩ của Trường Mỹ thuật Đông Dương từ thời Pháp thuộc. Tôi có may mắn được sinh ra và lớn...

HẢI PHÒNG – MỘT TRUNG TÂM MỸ THUẬT ĐANG HÌNH THÀNH

  Hải Phòng, thành phố cửa biển, thành phố công nghiệp phía Bắc của Tổ quốc luôn mang trong mình những đặc tính riêng biệt về đất và người. Từ xa xưa, nơi đây đã xuất hiện những danh...