ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC HỘI MỸ THUẬT VIỆT NAM LẦN THỨ IX NHIỆM KỲ 2019-2024

 

Từ ngày 15 đến ngày 17/12,  Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Mỹ thuật Việt Nam lần thứ IX nhiệm kỳ 2019-2024 đã diễn ra tại Nhà khách La Thành, Hà Nội, với sự tham dự của hàng trăm đại biểu, khách mời. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; nhà báo Nguyễn Thế Kỷ – Tổng giám đốc Đài tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Văn học Nghệ thuật Việt Nam đã đến dự.
Phát biểu tại Đại hội, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng khẳng định: Mỹ thuật Việt Nam đã luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm, đánh giá cao, mỹ thuật đã góp phần quan trọng xây dựng đời sống tinh thần và môi trường thẩm mỹ của xã hội. Sống và làm việc trong môi trường thẩm mỹ tốt đẹp, lành mạnh, hướng thiện sẽ hình thành lối sống, lối ứng xử văn hóa, nghĩa tình, tích cực và nhân văn của con người. Công cuộc đổi mới, phát triển đất nước đòi hỏi các họa sỹ, nhà điêu khắc phải bám sát đời sống đương đại, những vấn đề của xã hội, chuyển biến lớn lao của đất nước để sáng tạo những tác phẩm, công trình mỹ thuật có giá trị nghệ thuật cao, nội dung tư tưởng sâu sắc, hình thức thể hiện vừa dân tộc vừa hiện đại, xứng đáng với tầm vóc sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng yêu cầu Đại hội lần này cần tập trung trí tuệ, trách nhiệm để đánh giá, phân tích sâu sắc các mặt đã làm được, những hạn chế, thiếu sót nhiệm kỳ qua, đúc kết kinh nghiệm, xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp trong thời gian tới. Hội cũng cần phát huy tính tích cực, chủ động, trách nhiệm nghệ sỹ, trách nhiệm công dân của mỗi hội viên để phát triển nền mỹ thuật Việt Nam lên tầm cao mới, dân tộc, hiện đại, khoa học, nhân văn; từng bước khẳng định vị thế của mỹ thuật Việt Nam trong khu vực và thế giới.

Toàn cảnh Đại hội Hội Mỹ thuật Việt Nam lần thứ IX nhiệm kỳ 2019-2024

Do đó, trong thời gian tới, Hội cần chú trọng nâng cao chất lượng các hoạt động chuyên môn, tạo điều kiện cho hội viên sáng tác nhiều tác phẩm, công trình có tầm tư tưởng và giá trị nghệ thuật cao; làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, định hướng sáng tác cho hội viên và toàn xã hội hiểu rõ các giá trị của mỹ thuật. Các hội viên cần phát huy giá trị di sản mỹ thuật truyền thống của dân tộc, tiếp thu tinh hoa mỹ thuật thế giới, sáng tạo nhiều tác phẩm, công trình mỹ thuật mới, có giá trị; chú ý đầu tư nhiều hơn nữa cho lĩnh vực mỹ thuật ứng dụng, mỹ thuật thủ công truyền thống lẫn Design hiện đại, thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển nền mỹ thuật nước nhà.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng cũng mong muốn Hội Mỹ thuật Việt Nam tiếp tục chăm lo bồi dưỡng, nâng cao trình độ, bản lĩnh, đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm công dân cho hội viên, để mỗi họa sĩ, nhà điêu khắc, nhà thiết kế là một nghệ sỹ – chiến sỹ trên mặt trận văn hóa, văn nghệ, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng, phát triển nền văn hóa, văn nghệ Việt Nam trong thời đại mới, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước…

Báo cáo tổng kết tại Đại hội cho thấy, trong 5 năm hoạt động nhiệm kỳ VIII (2014 -2019), với chức năng nhiệm vụ là một tổ chức chính trị – xã hội – nghề nghiệp, Hội Mỹ thuật Việt Nam đã có nhiều hoạt động trong việc tập hợp các nghệ sỹ tạo hình trong cả nước để xây dựng nền mỹ thuật Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Hội đã làm tốt công tác tư tưởng, định hướng sáng tác cho hội viên là phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân, vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. Các tác phẩm đều hướng đến các giá trị nhân văn, hướng thiện, thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa X về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới và Nghị quyết 33-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triền bền vững đất nước.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng phát biểu tại Đại hội

Trong 5 năm của nhiệm kỳ VIII, Hội đã tổ chức 76 đoàn với 820 hội viên tham gia đi thực tế trên mọi miền Tổ quốc, đặc biệt là các vùng sâu vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, các đơn vị hải quân, cảnh sát biển, bộ đội biên phòng… Hội tham gia tổ chức trên 100 trại sáng tác cho hơn 1.000 hội viên tham gia; tổ chức 265 triển lãm với hơn 20.000 tác phẩm của hơn 11.000 tác giả; hỗ trợ sáng tác cho 992 lượt hội viên bằng nhiều hình thức khác nhau như hỗ trợ sáng tác cho tác phẩm mới, hỗ trợ in sách lý luận phê bình mỹ thuật, hỗ trợ tổ chức triển lãm…

Hàng năm, Hội cũng đã tổ chức trao giải thưởng tôn vinh các tác giả, tác phẩm có giá trị nghệ thuật, nội dung tư tưởng tốt, hướng thiện, nhân văn… Trong nhiệm kỳ khóa VIII, Hội đã xét tặng 472 giải thưởng cho các tác giả có tác phẩm mỹ thuật giá trị, bổ sung thêm 335 tác phẩm vào bộ sưu tập mỹ thuật Việt Nam, tổ chức nhiều hội thảo, tọa đàm, lễ kỷ niệm…

Đại hội thông qua phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ khóa IX, thông qua Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) và bầu Ban chấp hành Hội và Ban kiểm tra Trung ương Hội. gồm 11 người. Ban chấp hành bao gồm họa sĩ Lương Xuân Đoàn, họa sĩ Vi Kiến Thành, nhà phê bình mỹ thuật Mai Thị Ngọc Oanh, họa sĩ Nguyễn Trung Tín, họa sĩ Đào Quốc Huy, họa sĩ Lê Xuân Chiểu, họa sĩ Nguyễn Nghĩa Phương, nhà điêu khắc Hoa Bích Đào, họa sĩ Nguyễn Thiện Đức, họa sĩ Đặng Thị Bích Ngân và họa sĩ Siu Quý. Trong đó họa sỹ Lương Xuân Đoàn được bầu làm Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam; họa sỹ Vi Kiến Thành và nhà phê bình mỹ thuật Mai Ngọc Oanh được bầu làm Phó Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024.

Ban Kiểm tra Trung ương Hội bao gồm nhà phê bình mỹ thuật Mai Thị Ngọc Oanh làm Trưởng ban, họa sĩ Lê Xuân Chiểu và họa sĩ Ngân Chài làm Phó ban, cùng 2 Ủy viên là họa sĩ Lê Đức Biết và Hồ Minh Quân.

Một vài hình ảnh tại Đại hội: 

Đồng chí Võ Văn Thưởng tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội Mỹ thuật Việt Nam khóa IX

 

Ban Chấp hành Hội Mỹ thuật Việt Nam khóa IX nhiệm kỳ 2019-2024

 

Ban Kiểm tra Trung ương Hội Mỹ thuật Việt Nam khóa IX nhiệm kỳ 2019-2024

 

Chủ tịch Lương Xuân Đoàn tặng bằng khen và hoa cho các đồng chí trong Ban Chấp hành Hội Mỹ thuật Việt Nam khóa VIII nhiệm kỳ 2014-2019 không tham gia nhiệm kỳ mới

 

Đồng chí Võ Văn Thưởng và Lương Xuân Đoàn tặng hoa cho các họa sĩ lão thành tham dự Đại hội lần thứ IX

P.V 

 

 

 

Tin cùng chuyên mục

TRIỂN LÃM MỸ THUẬT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI LẦN THỨ IX HỘI MỸ THUẬT VIỆT NAM

  Nhân dịp Đại hội Đại biểu Toàn quốc Hội Mỹ thuật Việt Nam lần thứ IX (Nhiệm kỳ 2019 – 2024), Ban Tổ chức Đại hội IX tổ chức Triển lãm Mỹ thuật tác phẩm mỹ thuật chọn lọc...

HỘI NGHỊ THÀNH LẬP HỘI MỸ THUẬT VIỆT NAM NĂM 1957

    Năm 1954 hoà bình lập lại không miền Bắc Việt Nam, tại Hà Nội giới Mỹ thuật đã được tập hợp từ nhiều nguồn với số lượng ngày càng lớn. Các Triển lãm Mỹ thuật Toàn quốc năm...

NHỚ VỀ NHỮNG NGÀY THÀNH LẬP HỘI MỸ THUẬT VIỆT NAM

  Tiến tới Đại hội, Đại biểu Hội Mỹ thuật Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024. Tạp chí Mỹ thuật xin đăng lại hai bài viết về những sự kiện, những hoạt động và những kỷ niệm của...

Thông báo lần hai về Đại hội cơ sở liên chi Hội Mỹ thuật Việt Nam Tp. Hồ Chí Minh lần thứ IX (nhiệm kỳ 2019-2024))

...

Danh sách hội viên Hội Mỹ thuật các chi hội mỹ thuật

  Thời gian tổ chức Đại hội cơ sở: 08h00, thứ Bảy, ngày 07 tháng 09 năm 2019 tại Hội trường UBTQ Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam – 51 Trần Hưng Đạo, Hà Nội.    ...

Tin cùng chuyên mục

Triển lãm “Sắc quê & Ký họa” của họa sĩ Quỳnh Thơm 

Triển lãm tranh “Sắc quê & Ký họa” của họa sĩ Quỳnh Thơm đã khai mạc vào lúc 17h00, ngày 27/5/2024 tại Nhà Triển lãm Mỹ thuật 16 Ngô Quyền, Hà Nội. Đến dự buổi khai mạc có nhà phê bình...

Màu sắc hòa quyện giữa hai nền văn hóa vùng cao

Hôm nay, tại trung tâm phồn hoa đất Hà Thành, triển lãm “Câu chuyện vùng cao” của hai họa sĩ Hướng Tâm Đường và Trần Nguyên Thế đã mang đến cho công chúng thủ đô được sống trong...

Họa sĩ Đào Trọng Lý trao tặng Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam 55 bức tranh vẽ Chủ tịch Hồ Chí Minh

Vừa qua, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam phối hợp với Hội Thái Việt tại tỉnh NakhonPhanom (Thái Lan) tổ chức triển lãm “Tấm lòng của họa sĩ Việt kiều với Bác Hồ” nhân kỷ niệm 134 năm...

Triển lãm 10 năm hoài niệm Nguyễn Cương (1943-2014)

Vào lúc 17:00, ngày 24/5/2024, Triển lãm “10 năm hoài niệm Nguyễn Cương (1943-2014)” sẽ chính thức khai mạc tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, số 66 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội. Triển lãm...

Ấn tượng với tài năng của các “cây cọ nhí” Hà Nội

NDO – Trong lần thứ 3 được tổ chức, cuộc thi hội họa “Những sắc màu cuộc sống” do Hệ thống Phổ thông liên cấp Alfred Nobel (Hà Nội) phối hợp Ban vận động Mỹ thuật và Ngoại giao Văn...

Có thể bạn quan tâm

Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm tổ chức triển lãm kỷ niệm 70 chiến thắng Điện Biên Phủ

Triển lãm kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024) do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm tổ chức tại Nhà triển lãm 29 Hàng Bài, Hoàn Kiếm,...

SƯU TẬP LÀ MỘT HOẠT ĐỘNG SÁNG TẠO, NHỮNG CHIA SẺ CỦA NHÀ SƯU TẬP MARIA BRITO

  Tháng 1 năm 2009, Maria Brito bỏ nghề luật sư để phát triển công việc cố vấn nghệ thuật. Hiện tại, cô là cố vấn được săn đón của những khách hàng nổi tiếng Gwyneth Paltrow, Sean Comb,...

Mỹ thuật Bình Dương và những bước phát triển quan trọng

Ngày 10-12-1951, Bác Hồ đã gửi thư cho các họa sĩ nhân dịp triển lãm mỹ thuật lớn chào mừng kỷ niệm 5 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19-12-1946) và thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần...

Những cuộc đấu giá sẽ định hình xu hướng nghệ thuật cũng như tên tuổi của các nghệ sĩ lớn

Các cuộc đấu giá đoán trước sự nổi lên của các ngôi sao, xác định các xu hướng trong bối cảnh đương đại thông qua lợi nhuận. Trong khi nhiều người xem đổ dồn sự chú ý của họ về cuộc...

 “Ngày Việt Nam tại Pháp 2023” – nhịp cầu văn hóa thắt chặt tình hữu nghị Việt-Pháp

Chương trình “Ngày Việt Nam tại Pháp 2023” diễn ra vào ngày 8, 9/11 tại Paris nhân dịp kỷ niệm 50 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao (1973-2023) và 10 năm quan hệ đối tác chiến lược Việt...

NHẠC SĨ – HỌA SĨ NGUYỄN ĐÌNH PHÚC

  Nguyễn Đình Phúc, tên thật là Tô Thắng, sinh năm 1919, mất năm 2001. Quê cha ông ở đảo Mác-ti-níc, miền Nam châu Phi, với hàng dừa xanh trên nền trời biển xanh biếc. Cha ông mất sớm. Còn mẹ...