Triển lãm Mỹ thuật Khu vực IV (Bắc Miền trung) lần thứ 25 năm 2020

Triển lãm không tổ chức khai mạc và chấm giải thưởng qua ảnh chụp tại văn phòng Hội Mỹ thuật Việt Nam. Tổng số tác phẩm dự chấm giải thưởng qua ảnh 130 tác phẩm của 123 tác giả trong đó có 62 tác phẩm của 55 tác giả là hội viên Trung ương và 68 tác phẩm của 68 tác giả hội viên địa phương. Hội đồng chấm Giải đã xét tặng 06 Giải: 1 Giải B, 2 Giải C và 3 Giải Khuyến khích.

Phan Hải Bằng (Thừa Thiên Huế) – Ngẫu liên – Hội tụ # 6 .Tổng hợp. 105x105cm. 2020. Giải B

 

Trương Trần Đình Thắng (Quảng Bình) – Gia đình. Gỗ 80x80x150cm. 2020. Giải C

 

Nguyễn Thiện Đức (Thừa Thiên Huế) – Cánh rừng bạc. Acrylic. 120x120cm.2020. Giải C

 

Trương Minh Dự (Quảng Trị) – Covid 19 – Tuyến đầu. Sơn dầu. 100x100cm. 2020. Giải Khuyến khích

 

Trịnh Hoàng Tân (Quảng Trị) – Công nghiệp hóa nông thôn. Sơn mài. 120×60 cm. 2020. Giải Khuyến khích 

 

Hoàng Hải Thọ (Nghệ An) – Mẹ Việt Nam. Khắc gỗ. 80×100. 2020. Giải Khuyến khích