GIẢI THƯỞNG TRIỂN LÃM MỸ THUẬT NGÀNH HỘI HỌA – KHU VỰC I (HÀ NỘI) LẦN THỨ 26 NĂM 2021

 

 

GIẢI B: Tác giả: LƯU CHÍ HIẾU (Hà Nội). Tác phẩm: Ảo ảnh cuộc sống. Chất liệu: Lụa. Kích thước: 77 x 140 cm

 

 

GIẢI B: Tác giả: TRẦN NGỌC HƯNG (Hà Nội). Tác phẩm: Mạch trầm tích 24. Chất liệu: Sơn mài. Kích thước: 122 x 198 cm

 

GIẢI C: Tác giả: NGUYỄN VĂN MẠNH (Hà Nội). Tác phẩm: Chân dung đỏ. Chất liệu: Sơn dầu. Kích thước: 180 x 200 cm

 

GIẢI C: Tác giả: NGUYỄN VĂN TUẤN (Hà Nội). Tác phẩm: Linh miêu. Chất liệu: Lụa. Kích thước: 80×125 cm

 

GIẢI C: Tác giả: TRẦN QUANG THÁI (Hà Nội). Tác phẩm: Tiếng vọng từ biển sâu. Chất liệu: Tổng hợp. Kích thước: 90 x 120 cm

 

 

GIẢI KK: Tác giả: PHẠM THUẤN (Hà Nội). Tác phẩm: Che chở. Chất liệu: Sơn dầu. Kích thước: 154×101 cm

 

GIẢI KK: Tác giả: ĐỖ THỊ KIM ĐOAN (Hà Nội). Tác phẩm: Góc vườn 3. Chất liệu: Sơn mài. Kích thước: 40×50 cm

 

 

GIẢI KK: Tác giả: TRẦN KHOA (Hà Nội). Tác phẩm: Mùa hoa Mận II. Chất liệu: Sơn mài. Kích thước: 100×100 cm

 

GIẢI KK: Tác giả: VŨ MƯỜI (VŨ HÙNG MƯỜI) (Hà Nội). Tác phẩm: Di cư lớn. Chất liệu: Sơn dầu. Kích thước: 100×180 cm

 

GIẢI KK: Tác giả: NGUYỄN THÁI THĂNG (Hà Nội). Tác phẩm: Đường cách mạng. Chất liệu: Sơn dầu. Kích thước: 176×198 cm

 

GIẢI KK: Tác giả: NGUYỄN THỊ TIẾN (Hà Nội). Tác phẩm: Ký ức Nhà Gươl. Chất liệu: Sơn mài. Kích thước: 76×83 cm