GIẢI THƯỞNG TRIỂN LÃM MỸ THUẬT KHU VỰC VIII (ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG) LẦN THỨ 26 NĂM 2021

 

GIẢI A: Tác giả: LẠI LÂM TÙNG (Cà Mau). Tác phẩm: Cõi thiêng. Chất liệu: Bút sắt đệm màu nước. Kích thước: 126×146 cm

 

GIẢI B: Tác giả: LÊ DUY (Tiền Giang). Tác phẩm: Hương rừng. Chất liệu: Sơn dầu. Kích thước: 100×140 cm

 

GIẢI C: Tác giả: THẠCH BỒI (Trà Vinh). Tác phẩm: Lễ hội Trà Vinh. Chất liệu: Khắc gỗ. Kích thước: 85×170 cm

 

GIẢI C: Tác giả: HÀ PHƯỚC DUY (Long An). Tác phẩm: Đồng nắng xế. Chất liệu: Sơn dầu. Kích thước: 110×150 cm

 

GIẢI KK: Tác giả: NGUYỄN THANH HẢI (Kiên Giang). Tác phẩm: Lặng lẽ mưa đêm. Chất liệu: Sơn dầu. Kích thước: 100×140 cm

 

GIẢI KK: Tác giả: PHAN THÁI HOÀNG (Cà Mau). Tác phẩm: Bám đất giữ rừng. Chất liệu: Sơn dầu. Kích thước: 100×200 cm

 

GIẢI KK: Tác giả: LÊ HỒNG THÁI (Tiền Giang). Tác phẩm: Khuôn mặt. Chất liệu: Gỗ. Kích thước: 45×85 cm

 

GIẢI KK: Tác giả: NGUYỄN PHẠM ANH THY (Bến Tre). Tác phẩm: Ngày mới. Chất liệu: Khắc gỗ. Kích thước: 52×85 cm