Zalo Product Management Trainee (Zalo PMT) không còn là chương trình xa lạ với những bạn trẻ đang tìm kiếm môi trường làm việc chuyên nghiệp trong lĩnh vực phát triển sản phẩm.