THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC CUỘC THI VÀ TRIỂN LÃM TRANH ĐỒ HỌA CÁC NƯỚC ASEAN LẦN THỨ 3 NĂM 2020

BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CỤC MỸ THUẬT, NHIẾP ẢNH VÀ TRIỂN LÃM

 

Số:  20/TB-MTNATL

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2020

 

 

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Cuộc thi và Triển lãm Tranh Đồ họa các nước ASEAN

Lần thứ 3 – Việt Nam 2020

 

Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm; Cục Hợp tác Quốc tế – Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Việt Nam, phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại các nước ASEAN, Đại sứ quán các nước ASEAN tại Việt Nam tổ chức Cuộc thi và Triển lãm Tranh Đồ họa các nước ASEAN lần thứ 3 tại Hà Nội – Việt Nam.

          Cuộc thi và Triển lãm Tranh Đồ họa các nước ASEAN lần thứ 3 – Việt Nam 2020 là dịp để hoạ sĩ Việt Nam và hoạ sĩ các nước ASEAN giao lưu, trao đổi, giới thiệu những thành tựu mới trong sáng tác nghệ thuật đồ họa ở khu vực; giới thiệu văn hóa, đất nước, con người mỗi nước trong cộng đồng chung đoàn kết và năng động. Đây là hoạt động nghệ thuật nhằm tăng cường hiểu biết, đoàn kết ASEAN đồng thời là cơ hội để công chúng Việt Nam thưởng ngoạn những tác phẩm đồ họa chọn lọc của các hoạ sĩ đương đại ASEAN.

Triển lãm Tranh Đồ họa các nước ASEAN là sự kiện văn hóa nghệ thuật ý nghĩa của năm 2020, khi Việt Nam đảm nhiệm cương vị Chủ tịch ASEAN.

 1. THỂ LỆ:
 2. Đối tượng tham gia

Tác giả tham gia là công dân của các nước ASEAN (Bru-nêy Đa-rút-xa-lam, Cam-pu-chia, In-đô-nê-xia, Lào, Ma-lai-xi-a, Mi-an-ma, Phi-lip-pin, Xin-ga-po, Thái Lan, Việt Nam).

 1. Đề tài, nội dung sáng tác

Cuộc sống, con người, phong cảnh thiên nhiên, đất nước hòa bình, đoàn kết, hợp tác, hữu nghị và những vấn đề của cuộc sống đương đại của các nước ASEAN cùng quan tâm chia sẻ.

 1. Thể loại tác phẩm:

Các tác phẩm đồ họa tranh in thuộc các thể loại sau:

– Tranh in nổi: khắc gỗ, khắc cao su, khắc bìa và các kỹ thuật in nổi khác;

– Tranh in lõm: khắc kim loại, khắc mica, khắc trên phim, khắc lõm cảm quang, collagraph;

– Tranh in phẳng: in đá, litho trên kim loại, litho trên gỗ;

– Tranh in xuyên: in lưới, in trổ khuôn;

– Tranh in độc bản;

– Tranh in các kỹ thuật khác: cyanotype (blue print), gumprint, tranh in kỹ thuật số;

– Tranh in đa chiều: sắp đặt tranh in, book art tranh in, tranh in nhiều lớp.

 1. Thời gian sáng tác

          Các tác phẩm tham dự Cuộc thi và Triển lãm Tranh Đồ họa các nước ASEAN lần thứ 3 – Việt Nam 2020 được sáng tác từ năm 2017 đến nay.

 1. Hội đồng nghệ thuật

          Thành phần Hội đồng Nghệ thuật bao gồm 09 thành viên là các nhà chuyên môn có uy tín nghề nghiệp về đồ họa tranh in của Việt Nam và 01 đến 02 chuyên gia quốc tế.

 1. Quy định và thời gian gửi file ảnh tác phẩm

         (Vòng 1 – Vòng chọn tác phẩm trưng bày qua file ảnh tác phẩm)

        – Các tác giả gửi ảnh chụp tác phẩm đến email của Triển lãm để tuyển chọn tác phẩm trưng bày theo địa chỉ (aseangraphicarts2020@gmail.com).

        – Mỗi tác giả được gửi tham gia tối đa 03 tác phẩm;

– Mỗi tác phẩm là 01 file định dạng JPG, chất lượng rõ nét (5MB-300dpi) kèm theo 01 file văn bản đầy đủ thông tin về tác giả, tác phẩm (theo mẫu phiếu quy định của Ban Tổ chức – phụ lục đính kèm thông báo này).

– Mỗi file ảnh tác phẩm khi gửi đến tham dự đều phải ghi rõ tên file theo thứ tự: [Tên tác giả – Tên tác phẩm – năm sáng tác – kỹ thuật in – kích thước]

– Khi có kết quả chọn tác phẩm trưng bày, Ban Tổ chức sẽ thông báo tới các tác giả để gửi tác phẩm được chọn đến địa điểm nhận tác phẩm theo quy định.

        Thời gian gửi file ảnh tác phẩm:

        Từ ngày thông báo đến hết ngày 19/04/2020

 1. Quy định tác phẩm được chọn trưng bày

(Vòng 2-Tác giả gửi tác phẩm tranh đồ họa đã được chọn từ vòng 1 đến Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm – 38 Cao Bá Quát, Ba Đình, Hà Nội – Việt Nam để triển lãm và chấm giải thưởng)

– Các tác phẩm phải đảm bảo đầy đủ các yêu cầu chuyên nghiệp đối với tác phẩm đồ họa tranh in với tên tác giả, số lượng bản in cụ thể, năm sáng tác trên mặt giấy đã in. Tác giả sinh sống tại Việt Nam, tác phẩm phải có khung để sẵn sàng trưng bày. Tác giả sinh sống tại các nước ASEAN chỉ gửi tranh in không cần khung.

– Kích thước tác phẩm gửi đến được quy định theo kích thước giấy in tranh: không nhỏ hơn 40x40cm, không lớn hơn 200x200cm. Trong trường hợp tác phẩm bao gồm nhiều tấm thì kích thước của mỗi tấm cũng không được vượt quá giới hạn trên.

– Kích thước tác phẩm tranh in đa chiều (sắp đặt, book art): diện tích không quá 2m2.

              – Ban Tổ chức sẽ không trưng bày triển lãm nếu tác phẩm tranh in gửi đến không đúng như ảnh tác phẩm đã gửi đến duyệt chọn ở Vòng 1.

 1. GIẢI THƯỞNG

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Việt Nam trao tặng  Giải thưởng gồm:

– 01 Giải Nhất

– 02 Giải Nhì

– 03 Giải Ba:

– 05 Giải Khuyến khích

          * Mỗi tác giả chỉ được 01 giải thưởng của Triển lãm. Các tác phẩm đạt giải thưởng sẽ được công bố và trao giải thưởng vào ngày khai mạc. Các tác giả đạt giải thưởng Nhất, Nhì, Ba, Ban tổ chức sẽ đài thọ vé máy bay đi về để đến Hà Nội – Việt Nam nhận giải thưởng.

* Ngoài giải thưởng do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Việt Nam trao tặng, Ban tổ chức sẽ vận động kinh phí xã hội hóa để trao thêm các giải thưởng mang tên đơn vị tài trợ ngoài hệ thống giải thưởng chính thức.

III. QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA TÁC GIẢ

 1. Quyền lợi

– Các tác phẩm đạt giải thưởng và được trưng bày trong triển lãm sẽ nhận giấy chứng nhận, tiền giải thưởng; nghệ sĩ Việt Nam hưởng ½ thù lao trưng bày theo quy định hiện hành của Nhà nước; quyền sử dụng để tuyên truyền, giới thiệu không vì mục đích kinh doanh sẽ thuộc về Ban Tổ chức, tác giả vẫn giữ quyền nhân thân. Sau khi Triển lãm kết thúc, Ban tổ chức sẽ có trách nhiệm gửi trả tác phẩm cho tác giả ở các nước ASEAN.

– Tác giả có tác phẩm được trưng bày được trao giấy chứng nhận và 01 cuốn vựng tập của Triển lãm.

 1. Trách nhiệm

– Nghệ sĩ tham gia phải tự chịu trách nhiệm về các thông tin cá nhân cũng như về bản quyền tác giả, đảm bảo không vi phạm luật bản quyền. Ban tổ chức sẽ thu hồi giải thưởng và hủy kết quả đối với những tác phẩm vi phạm bản quyền tác giả hoặc vi phạm quy chế của Cuộc thi và Triển lãm Tranh Đồ họa ASEAN lần thứ 3 – Việt Nam 2020.

– Đối với tất cả các tác phẩm tham gia triển lãm, Ban tổ chức có quyền công bố, sử dụng hình ảnh trên phương tiện thông tin đại chúng cũng như xuất bản ấn phẩm không vì mục đích kinh doanh.

– Giá trị giải thưởng sẽ phải chịu các khoản khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo quy định hiện hành của Việt Nam.

– Tác giả ghi sai địa chỉ của cá nhân trên phiếu tác phẩm, Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về sự thất lạc tác phẩm khi trả về cho tác giả.

– Các tác giả sinh sống tại Việt Nam có trách nhiệm gửi và nhận lại tác phẩm khi triển lãm kết thúc tại nơi tập kết tác phẩm theo quy định của Ban Tổ chức.

– Tác giả gửi tác phẩm đến tham dự đồng nghĩa với việc chấp nhận mọi quy định do Ban Tổ chức đề ra.

 1. CHI TIẾT LIÊN HỆ BAN TỔ CHỨC

Phòng Mỹ thuật, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm

+ Địa chỉ: 38 Cao Bá Quát, Ba Đình, Hà Nội

– Đ/c Hoàng Minh Đức – ĐT: 0982.535.969

– Đ/c Lương Thùy Trang – ĐT: 0382.729.145

Email: aseangraphicarts2020@gmail.com

Ban Tổ chức rất mong nhận được sự hưởng ứng, tham gia nhiệt tình của các họa sĩ Đồ họa trên cả nước và các nước ASEAN.

Trân trọng./.

Nơi nhận:                               

– Bộ trưởng (để báo cáo);

– Thứ trưởng Tạ Quang Đông (để báo cáo);

– Bộ Ngoại giao;

– Ban Tuyên giáo Trung ương;

– Đại sứ quán các nước ASEAN tại Việt Nam;

– Đại sứ quán Việt Nam tại các nước ASEAN;

– Hội MTVN; Hội MT các nước ASEAN;

– Trường ĐH, CĐ Nghệ thuật;

– Các hoạ sĩ đồ họa các nước ASEAN;                                            

– Lưu: VT, MĐ (500).

.

 

CỤC TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

Vi Kiến Thành

 

 

 

Phụ lục: 

 

PHIẾU TÁC PHẨM

Cuộc thi và Triển lãm Tranh Đồ họa ASEAN

      lần thứ 3 – Việt Nam 2020

 

Mã số tác phẩm

(BTC ghi)

 
THÔNG TIN TÁC PHẨM:

Tên tác phẩm:……………………………………………………………………………………………………………………

Năm sáng tác:…………………………….Số lượng tác phẩm gửi tham gia:………………………………………

Kỹ thuật:……………………………………Kích thước:……………………………………………………………………

 

TIỂU SỬ:

Tên tác giả:…………………………………..Nam/Nữ…………………..Quốc tịch……………………………………

Ngày/Tháng/Năm sinh:………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ liên lạc:…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại:………………………………….Email:………………………..Fax……………………………………………

Một số Triển lãm đã tham gia:…………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Giải thưởng đã có:…………………………………………………………………………………………………………….

*Tác phẩm tham dự Triển lãm do tôi sáng tác, tôi chịu trách nhiệm về bản quyền tác phẩm và tôi đồng ý tuân theo các quy định cuả Cuộc thi và Triển lãm Tranh Đồ hoạ ASEAN lần thứ 3 –    Việt Nam 2020.

Ngày      tháng       năm 2020

                                                                                                                    Ký tên

 

 

 

Ghi chú:

– Mẫu đơn có thể sao chép và phải có chữ ký của tác giả

– Mỗi tác phẩm gửi 01 file ảnh định dạng JPG, chất lượng rõ nét (5MB-300dpi), kèm theo 01 file văn bản đầy đủ thông tin về tác giả, tác phẩm (theo mẫu phiếu) đến địa chỉ: aseangraphicarts2020@gmail.com

– Mỗi file ảnh tác phẩm khi gửi đến tham dự đều phải ghi rõ tên file theo thứ tự: Tên tác giả – Tên tác phẩm.

 

 

Tin cùng chuyên mục

Thông báo về triển lãm mỹ thuật khu vực VIII Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 26 năm 2021

 ...

Thông báo về triển lãm mỹ thuật khu vực II Đồng bằng Sông Hồng lần thứ 26 năm 2021

 ...

Thông báo về triển lãm mỹ thuật khu vực I Hà Nội lần thứ 26 năm 2021

 ...

HỘI MỸ THUẬT VIỆT NAM KẾT NẠP HỘI VIÊN MỚI NĂM 2020

 ...

Thông báo số 3 của Ban Chấp hành Hội Mỹ thuật Việt Nam Khóa IX (nhiệm kỳ 2019-2024)

HỘI MỸ THUẬT VIỆT NAM                                                                                           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ...

Tin cùng chuyên mục

Triển lãm “Sắc quê & Ký họa” của họa sĩ Quỳnh Thơm 

Triển lãm tranh “Sắc quê & Ký họa” của họa sĩ Quỳnh Thơm đã khai mạc vào lúc 17h00, ngày 27/5/2024 tại Nhà Triển lãm Mỹ thuật 16 Ngô Quyền, Hà Nội. Đến dự buổi khai mạc có nhà phê bình...

Màu sắc hòa quyện giữa hai nền văn hóa vùng cao

Hôm nay, tại trung tâm phồn hoa đất Hà Thành, triển lãm “Câu chuyện vùng cao” của hai họa sĩ Hướng Tâm Đường và Trần Nguyên Thế đã mang đến cho công chúng thủ đô được sống trong...

Họa sĩ Đào Trọng Lý trao tặng Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam 55 bức tranh vẽ Chủ tịch Hồ Chí Minh

Vừa qua, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam phối hợp với Hội Thái Việt tại tỉnh NakhonPhanom (Thái Lan) tổ chức triển lãm “Tấm lòng của họa sĩ Việt kiều với Bác Hồ” nhân kỷ niệm 134 năm...

Triển lãm 10 năm hoài niệm Nguyễn Cương (1943-2014)

Vào lúc 17:00, ngày 24/5/2024, Triển lãm “10 năm hoài niệm Nguyễn Cương (1943-2014)” sẽ chính thức khai mạc tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, số 66 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội. Triển lãm...

Ấn tượng với tài năng của các “cây cọ nhí” Hà Nội

NDO – Trong lần thứ 3 được tổ chức, cuộc thi hội họa “Những sắc màu cuộc sống” do Hệ thống Phổ thông liên cấp Alfred Nobel (Hà Nội) phối hợp Ban vận động Mỹ thuật và Ngoại giao Văn...

Có thể bạn quan tâm

Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm tổ chức triển lãm kỷ niệm 70 chiến thắng Điện Biên Phủ

Triển lãm kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024) do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm tổ chức tại Nhà triển lãm 29 Hàng Bài, Hoàn Kiếm,...

“Nghê nơi cửa Khổng sân Trình” Cuộc đối thoại liên ngành Công nghệ – Di sản và Nghệ thuật

Suốt nhiều thế kỷ qua, người Việt chúng ta luôn hướng về Văn Miếu – Quốc Tử Giám để nguyện cầu những điều đẹp đẽ nhất, về tri thức, về sự nghiệp, về cơ hội được trở thành...

“Những chân trời vô tận” – Triển lãm giao lưu quốc tế của 8 nữ họa sĩ Việt Nam và Philippines

Khai mạc ngày 28/10/2023, triển lãm “Những chân trời vô tận” là sự kết hợp của 8 nữ họa sĩ: Trang Thanh Hiền, Nguyễn Thu Thuỷ, Nguyễn Mỹ Ngọc, Ly Trần, Phạm Thị Hồng Sâm đến từ Việt Nam và...

NHÂN NGÀY TẾT LẠI NHỚ HOÀNG TÍCH CHÙ

  Hoàng Tích Chù ở ngôi nhà hai tầng trong một ngõ khuất ở phố Ngô Sĩ Liên. Ông có dáng người mập mạp, đầu cạo trọc, nom như ông sư phá giới. Hoàng Tích Chù vui tính nên cũng dễ gần. Kể...

PHẠM HẬU VÀ NGHỆ THUẬT TRANH VẼ BÚT NHIỆT

Lịch sử hội họa, trên phương diện kỹ thuật vật chất, về cơ bản là sự trả lời cho câu hỏi: “sur quoi et avec quoi? / vẽ trên cái gì và vẽ bằng cái gì?” Nếu con người có thể vẽ ở khắp...

Triển lãm tranh “Dạo bước qua vùng đất của sơn mài”

Ngày 2/8/2023, tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, đã diễn ra khai mạc triển lãm tranh sơn mài với chủ đề “Dạo bước qua vùng đất của sơn mài”. Đến với triển lãm tranh sơn mài, tại Bảo tàng...