Thông báo số 9 Ban Chấp hành Trung ương Hội Mỹ thuật Việt Nam khóa VIII (nhiệm kỳ 2014 – 2019)

 

Ban Chấp hành TW Hội Mỹ thuật Việt Nam khóa VIII (Nhiệm kỳ 2014 – 2019) đã họp phiên thường kỳ lần thứ 9 từ ngày 12 tháng 09 đến ngày 13 tháng 09 năm 2018, tại Hội trường Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam. Dự cuộc họp có 07/09 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội và đại diện Ban Kiểm tra Trung ương Hội.

  1. Ban Chấp hành đã xem xét và thảo luận Báo cáo Sơ kết công tác 9 tháng đầu năm và việc thực hiện Nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm 2018 của Hội Mỹ thuật Việt Nam. Trong 9 tháng qua, Hội đã triển khai tốt kế hoạch đã đề ra. Về chuyên môn, đã tổ chức 26 đoàn đi thực tế cho 249 Hội viên, 08 Trại sáng tác với 116 người, 34 Triển lãm Mỹ thuật với 3.127 Tác phẩm của 1.991 Tác giả, Hỗ trợ sáng tác 130 Tác phẩm của 130 Hội viên tại các Triển lãm chuyên đề và Triển lãm Mỹ thuật Khu vực, Hỗ trợ in sách 05 Tác phẩm Lý luận Phê bình và Tuyển tập Tác giả, Hỗ trợ 04 Hội viên Cao tuổi tổ chức Triển lãm Cá nhân, Hỗ trợ bổ sung 47 Tác phẩm để lưu giữ cho Bộ sưu tập Mỹ thuật của Hội. Ngoài ra, Hội còn hỗ trợ 06 Tỉnh, Thành đăng cai Triển lãm Mỹ thuật Khu vực để tổ chức Trại sáng tác, tổ chức Lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh của Họa sĩ Nguyễn Gia Trí (1908 – 2018)… Nhìn chung, các hoạt động của Hội viên trong các Khu vực và trong cả nước vẫn duy trì được không khí sáng tác, tổ chức công bố Tác phẩm…
  2. Về Triển lãm Mỹ thuật Khu vực năm 2018: đã được tiến hành đúng kế hoạch. Ban Tổ chức Triển lãm đã nhận được 2.479 ảnh Tác phẩm của 1.828 Tác giả (trong đó có 1.037 Tác phẩm của 716 Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam và 1.442 Tác phẩm của 1.112 Tác giả là Hội viên Hội Văn học Nghệ thuật địa phương và chưa Hội viên). Các Triển lãm đã trưng bày 1.336 Tác phẩm của 1.222 Tác giả (trong đó có 765 Tác phẩm của 651 Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam và 571 Tác phẩm của 571 Tác giả là Hội viên Hội Văn học Nghệ thuật địa phương và chưa Hội viên).

Các Triển lãm Mỹ thuật đã được tổ chức khai mạc vào dịp Kỷ niệm 73 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại các Tỉnh, Thành: Hà Nội (Khu vực I) hai Triển lãm Hội họa và Đồ họa, Điêu khắc, Mỹ thuật Ứng dụng với 245 Tác phẩm của 232 Tác giả; Hải Phòng (Khu vực II – Đồng bằng sông Hồng) với 136 Tác phẩm của128 Tác giả; Lào Cai (Khu vực III – Tây Bắc – Việt Bắc) với 205 Tác phẩm của 189 Tác giả; Hà Tĩnh (Khu vực IV – Bắc miền Trung) với 129 Tác phẩm của 122 Tác giả; Phú Yên (Khu vực V – Nam miền Trung và Tây Nguyên) với 150 Tác phẩm của 142 Tác giả; Tp. Hồ Chí Minh (Khu vực VI) với 125 Tác phẩm của 106 Tác giả; Bình Thuận (Khu vực VII – Đông Nam Bộ) với 145 Tác phẩm của 130 Tác giả và Bến Tre (Khu vực VIII – Đồng bằng sông Cửu Long) với 201 Tác phẩm của 173 Tác giả.

Hội nghị Triển khai Nghị quyết Ban Chấp hành T.W Hội Khóa VIII kỳ họp lần thứ 9 và kết nạp hội viên mới năm 2018.

Ban Chấp hành Trung ương Hội trân trọng cảm ơn các Tỉnh, Thành ủy, Ủy ban Nhân dân, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Hội Văn học Nghệ thuật đã giúp đỡ triển khai Triển lãm chu đáo, trang trọng, cảm ơn các Nghệ sĩ Tạo hình các Tỉnh, Thành trong cả nước đã tích cực sáng tác, gửi Tác phẩm đến các Triển lãm để Triển lãm Mỹ thuật Khu vực năm 2018 thành công tốt đẹp.

  1. Về Giải thưởng Hội Mỹ thuật Việt Nam năm 2018: Trên cơ sở kết quả chấm giải của các Hội đồng Nghệ thuật Triển lãm Mỹ thuật Khu vực, Hội đồng ngành Phê bình Mỹ thuật và Hội đồng Giải thưởng Hội Mỹ thuật Việt Nam năm 2018, Ban Chấp hành Trung ương Hội đã quyết định tặng 05 Giải thưởng Hội Mỹ thuật Việt Nam (01 Giải Nhất, 01 Giải Nhì và 03 Giải Ba). Tác phẩm của Tác giả được nhận Giải thưởng Hội Mỹ thuật Việt Nam thì không nhận Giải thưởng Triển lãm Mỹ thuật Khu vực, Giải thưởng Phê bình Mỹ thuật. Tặng 90 Giải thưởng Triển lãm Mỹ thuật Khu vực (03 Giải A, 15 Giải B, 19 Giải C, 53 Giải Khuyến khích). Tặng 02 Giải thưởng ngành Phê bình Mỹ thuật (01 Giải B và 01 Giải C).
  2. Về kết nạp Hội viên mới năm 2018: Văn phòng Trung ương Hội đã nhận được 75 Hồ sơ xin vào Hội. Ban Chấp hành Trung ương Hội đã xem xét từng Hồ sơ và bỏ phiếu, kết quả có 49 Hồ sơ được 2/3 số phiếu của Ủy viên Ban Chấp hành đồng ý kết nạp. Như vậy, năm 2018 Hội có thêm 49 Hội viên mới thuộc 18 Tỉnh, Thành, trong đó có 32 Hội viên ngành Hội họa, 07 Hội viên ngành Đồ họa, 08 Hội viên ngành Điêu khắc, có 02 Hội viên ngành Mỹ thuật Ứng dụng. Trong số Hội viên mới được kết nạp có 14 Hội viên trẻ dưới 35 tuổi.
  3. Về công tác Hội viên:

– Trong 09 tháng đầu năm 2018, Hội đã tặng 11 Kỷ niệm chương cho các Hội viên, phúng viếng 11 Hội viên mất, thăm hỏi 24 Hội viên ốm đau, cấp đổi 04 Thẻ Hội viên, gửi 40 lẵng hoa chúc mừng các Triển lãm, gửi tặng sách “Hội Mỹ thuật Việt Nam 60 năm xây dựng và phát triển” và gửi Tạp chí Mỹ thuật cho Hội viên các khu vực…

– Về cuốn “Nghệ sĩ Tạo hình Việt Nam hiện đại – Kỷ yếu Hội viên” do hiện nay Hội chỉ mới nhận được 628 tờ khai Hội viên nên chưa thể tổ chức việc xuất bản. Ban Chấp hành đề nghị Văn phòng Trung ương Hội, Ban Chấp hành các Chi hội MTVN tiếp tục nhắc nhở các Hội viên chưa gửi tờ khai Hội viên để có đủ tư liệu hoàn thành cuốn sách.

– Theo Báo cáo của Văn phòng Trung ương Hội và Văn phòng Đại diện phía Nam hiện có hơn 100 Hội viên chưa đóng Hội phí (trừ các Hội viên từ 70 tuổi trở lên). Ban Chấp hành giao cho Ban Kiểm tra Trung ương Hội và Ban Chấp hành các Chi hội MTVN nhắc nhở và kiểm tra các Hội viên chưa đóng Hội phí từ 02 năm trở lên và lập danh sách cụ thể để Ban Chấp hành xem xét xóa tên Hội viên theo Điều lệ Hội vào kỳ họp Ban Chấp hành tháng 3 năm 2019.

– Về việc mua nhà ở xã hội, Ban Chấp hành Trung ương Hội đã có Thông báo số 407/18/BTV gửi đến các Hội viên ở Hà Nội, đề nghị Hội viên đủ tiêu chuẩn và có nhu cầu làm Hồ sơ gửi về Văn phòng TW Hội đúng thời hạn để Hội xem xét giải quyết.

Trên đây là Thông báo số 9 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Mỹ thuật Việt Nam khóa VIII (Nhiệm kỳ 2014 – 2019)./.

 

BAN CHẤP HÀNH HỘI

                                                                                                                                                 CHỦ TỊCH HỘI

Họa sĩ Trần Khánh Chương

                                                                                                                                                (đã ký)

Tin cùng chuyên mục

Thông báo về triển lãm mỹ thuật khu vực VIII Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 26 năm 2021

 ...

Thông báo về triển lãm mỹ thuật khu vực II Đồng bằng Sông Hồng lần thứ 26 năm 2021

 ...

Thông báo về triển lãm mỹ thuật khu vực I Hà Nội lần thứ 26 năm 2021

 ...

HỘI MỸ THUẬT VIỆT NAM KẾT NẠP HỘI VIÊN MỚI NĂM 2020

 ...

Thông báo số 3 của Ban Chấp hành Hội Mỹ thuật Việt Nam Khóa IX (nhiệm kỳ 2019-2024)

HỘI MỸ THUẬT VIỆT NAM                                                                                           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ...

Tin cùng chuyên mục

Khai mạc trại sáng tác Gốm ‘Sắc hạ 2023’

Lễ Khai mạc trại sáng tác Gốm với chủ đề “Sắc hạ 2023” diễn ra chiều 01/6/2023 tai bảo tàng Gốm Bát Tràng (Gia Lâm, Hà Nội). Hơn 70 tác phẩm của hơn 30 nghệ sĩ đến từ Câu lạc bộ Gốm...

Họa sĩ Trần Tuấn đạt Giải Nhất cuộc thi Nghệ thuật Quốc tế ITSLIQUID lần thứ 12

Trần Tuấn là một họa sĩ nổi tiếng của Việt Nam với nhiều tác phẩm được trưng bày rộng rãi trong nước và quốc tế. Lấy cảm hứng từ Tâm linh phương Đông, các tác phẩm trừu tượng của ông...

Tổ chức Cuộc thi và Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam

(Chinhphu.vn) – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao cho Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện “Cuộc thi và Triển lãm Mỹ...

Hội Mỹ thuật Việt Nam tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết Ban Chấp hành khoá IX (Nhiệm kỳ 2019 – 2024)

Sáng ngày 30/05/2024, tại tầng 3 Nhà triển lãm Mỹ Thuật 16 Ngô Quyền, Hội Mỹ thuật Việt Nam đã tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết Ban Chấp hành khoá IX (Nhiệm kỳ 2019 – 2024) kỳ thứ 7...

Khai mạc triển lãm tranh sơn mài của hoạ sĩ Đinh Quân

Ngày 27 tháng 5, triển lãm tranh sơn mài chủ đề Thiên Khải (Genesis) của hoạ sĩ Đinh Quân do Bến Thành Art tổ chức đã chính thức được khai mạc tại An Gallery, 159 Đồng Khởi, TP. HCM. Trong triển lãm...

Có thể bạn quan tâm

THANH NGỌC – THIẾU NỮ DÂN TỘC

Hội họa của Thanh Ngọc là hội họa của tình cảm, và bao giờ cũng bắt nguồn từ tình cảm chân thực. Trong một thời gian dài, mỗi năm bà đều có ít nhất hai tháng đi thực tế từ miền Bắc đến...

GIẢI THƯỞNG TRIỂN LÃM MỸ THUẬT KHU VỰC V – NAM MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN LẦN THỨ 23 NĂM 2018

  Từ ngày 10/08 đến ngày 17/08, tại Bảo tàng Tỉnh Phú Yên đã diễn ra Triển lãm Mỹ thuật khu vực V Nam miền Trung và Tây Nguyên lần thứ 23 năm 2018. Triển lãm trưng bày 150 tác phẩm của 142 tác...

Chuyện về hai bức tranh vẽ năm 1978 của Nguyễn Sáng

    Hai bức tranh của Nguyễn Sáng trong bài viết này là câu chuyện cảm động của những người anh em bè bạn chơi với nhau rất thân tình. Tuy không máu mủ ruột rà nhưng có những lúc trong...

DÒNG CHẢY HỘI HỌA CẬN – HIỆN ĐẠI HÀN QUỐC

  Hội họa phương Tây du nhập vào Hàn Quốc chủ yếu thông qua Nhật Bản với với nhiều trường phái và phong cách nghệ thuật khác nhau. Trong dòng chảy đầy biến động của lịch sử, giới họa...

Nguyễn Gia Trí – Vườn xuân

  Giống như những người Hy Lạp cổ “thời kỳ Apelle” cách ngày nay hơn hai ngàn năm, về căn bản, Nguyễn Gia Trí chỉ sử dụng có bốn màu: đỏ, đen, vàng, trắng- nhưng, như một nhà ảo thuật...