Thông báo số 9 Ban Chấp hành Trung ương Hội Mỹ thuật Việt Nam khóa VIII (nhiệm kỳ 2014 – 2019)

 

Ban Chấp hành TW Hội Mỹ thuật Việt Nam khóa VIII (Nhiệm kỳ 2014 – 2019) đã họp phiên thường kỳ lần thứ 9 từ ngày 12 tháng 09 đến ngày 13 tháng 09 năm 2018, tại Hội trường Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam. Dự cuộc họp có 07/09 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội và đại diện Ban Kiểm tra Trung ương Hội.

  1. Ban Chấp hành đã xem xét và thảo luận Báo cáo Sơ kết công tác 9 tháng đầu năm và việc thực hiện Nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm 2018 của Hội Mỹ thuật Việt Nam. Trong 9 tháng qua, Hội đã triển khai tốt kế hoạch đã đề ra. Về chuyên môn, đã tổ chức 26 đoàn đi thực tế cho 249 Hội viên, 08 Trại sáng tác với 116 người, 34 Triển lãm Mỹ thuật với 3.127 Tác phẩm của 1.991 Tác giả, Hỗ trợ sáng tác 130 Tác phẩm của 130 Hội viên tại các Triển lãm chuyên đề và Triển lãm Mỹ thuật Khu vực, Hỗ trợ in sách 05 Tác phẩm Lý luận Phê bình và Tuyển tập Tác giả, Hỗ trợ 04 Hội viên Cao tuổi tổ chức Triển lãm Cá nhân, Hỗ trợ bổ sung 47 Tác phẩm để lưu giữ cho Bộ sưu tập Mỹ thuật của Hội. Ngoài ra, Hội còn hỗ trợ 06 Tỉnh, Thành đăng cai Triển lãm Mỹ thuật Khu vực để tổ chức Trại sáng tác, tổ chức Lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh của Họa sĩ Nguyễn Gia Trí (1908 – 2018)… Nhìn chung, các hoạt động của Hội viên trong các Khu vực và trong cả nước vẫn duy trì được không khí sáng tác, tổ chức công bố Tác phẩm…
  2. Về Triển lãm Mỹ thuật Khu vực năm 2018: đã được tiến hành đúng kế hoạch. Ban Tổ chức Triển lãm đã nhận được 2.479 ảnh Tác phẩm của 1.828 Tác giả (trong đó có 1.037 Tác phẩm của 716 Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam và 1.442 Tác phẩm của 1.112 Tác giả là Hội viên Hội Văn học Nghệ thuật địa phương và chưa Hội viên). Các Triển lãm đã trưng bày 1.336 Tác phẩm của 1.222 Tác giả (trong đó có 765 Tác phẩm của 651 Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam và 571 Tác phẩm của 571 Tác giả là Hội viên Hội Văn học Nghệ thuật địa phương và chưa Hội viên).

Các Triển lãm Mỹ thuật đã được tổ chức khai mạc vào dịp Kỷ niệm 73 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại các Tỉnh, Thành: Hà Nội (Khu vực I) hai Triển lãm Hội họa và Đồ họa, Điêu khắc, Mỹ thuật Ứng dụng với 245 Tác phẩm của 232 Tác giả; Hải Phòng (Khu vực II – Đồng bằng sông Hồng) với 136 Tác phẩm của128 Tác giả; Lào Cai (Khu vực III – Tây Bắc – Việt Bắc) với 205 Tác phẩm của 189 Tác giả; Hà Tĩnh (Khu vực IV – Bắc miền Trung) với 129 Tác phẩm của 122 Tác giả; Phú Yên (Khu vực V – Nam miền Trung và Tây Nguyên) với 150 Tác phẩm của 142 Tác giả; Tp. Hồ Chí Minh (Khu vực VI) với 125 Tác phẩm của 106 Tác giả; Bình Thuận (Khu vực VII – Đông Nam Bộ) với 145 Tác phẩm của 130 Tác giả và Bến Tre (Khu vực VIII – Đồng bằng sông Cửu Long) với 201 Tác phẩm của 173 Tác giả.

Hội nghị Triển khai Nghị quyết Ban Chấp hành T.W Hội Khóa VIII kỳ họp lần thứ 9 và kết nạp hội viên mới năm 2018.

Ban Chấp hành Trung ương Hội trân trọng cảm ơn các Tỉnh, Thành ủy, Ủy ban Nhân dân, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Hội Văn học Nghệ thuật đã giúp đỡ triển khai Triển lãm chu đáo, trang trọng, cảm ơn các Nghệ sĩ Tạo hình các Tỉnh, Thành trong cả nước đã tích cực sáng tác, gửi Tác phẩm đến các Triển lãm để Triển lãm Mỹ thuật Khu vực năm 2018 thành công tốt đẹp.

  1. Về Giải thưởng Hội Mỹ thuật Việt Nam năm 2018: Trên cơ sở kết quả chấm giải của các Hội đồng Nghệ thuật Triển lãm Mỹ thuật Khu vực, Hội đồng ngành Phê bình Mỹ thuật và Hội đồng Giải thưởng Hội Mỹ thuật Việt Nam năm 2018, Ban Chấp hành Trung ương Hội đã quyết định tặng 05 Giải thưởng Hội Mỹ thuật Việt Nam (01 Giải Nhất, 01 Giải Nhì và 03 Giải Ba). Tác phẩm của Tác giả được nhận Giải thưởng Hội Mỹ thuật Việt Nam thì không nhận Giải thưởng Triển lãm Mỹ thuật Khu vực, Giải thưởng Phê bình Mỹ thuật. Tặng 90 Giải thưởng Triển lãm Mỹ thuật Khu vực (03 Giải A, 15 Giải B, 19 Giải C, 53 Giải Khuyến khích). Tặng 02 Giải thưởng ngành Phê bình Mỹ thuật (01 Giải B và 01 Giải C).
  2. Về kết nạp Hội viên mới năm 2018: Văn phòng Trung ương Hội đã nhận được 75 Hồ sơ xin vào Hội. Ban Chấp hành Trung ương Hội đã xem xét từng Hồ sơ và bỏ phiếu, kết quả có 49 Hồ sơ được 2/3 số phiếu của Ủy viên Ban Chấp hành đồng ý kết nạp. Như vậy, năm 2018 Hội có thêm 49 Hội viên mới thuộc 18 Tỉnh, Thành, trong đó có 32 Hội viên ngành Hội họa, 07 Hội viên ngành Đồ họa, 08 Hội viên ngành Điêu khắc, có 02 Hội viên ngành Mỹ thuật Ứng dụng. Trong số Hội viên mới được kết nạp có 14 Hội viên trẻ dưới 35 tuổi.
  3. Về công tác Hội viên:

– Trong 09 tháng đầu năm 2018, Hội đã tặng 11 Kỷ niệm chương cho các Hội viên, phúng viếng 11 Hội viên mất, thăm hỏi 24 Hội viên ốm đau, cấp đổi 04 Thẻ Hội viên, gửi 40 lẵng hoa chúc mừng các Triển lãm, gửi tặng sách “Hội Mỹ thuật Việt Nam 60 năm xây dựng và phát triển” và gửi Tạp chí Mỹ thuật cho Hội viên các khu vực…

– Về cuốn “Nghệ sĩ Tạo hình Việt Nam hiện đại – Kỷ yếu Hội viên” do hiện nay Hội chỉ mới nhận được 628 tờ khai Hội viên nên chưa thể tổ chức việc xuất bản. Ban Chấp hành đề nghị Văn phòng Trung ương Hội, Ban Chấp hành các Chi hội MTVN tiếp tục nhắc nhở các Hội viên chưa gửi tờ khai Hội viên để có đủ tư liệu hoàn thành cuốn sách.

– Theo Báo cáo của Văn phòng Trung ương Hội và Văn phòng Đại diện phía Nam hiện có hơn 100 Hội viên chưa đóng Hội phí (trừ các Hội viên từ 70 tuổi trở lên). Ban Chấp hành giao cho Ban Kiểm tra Trung ương Hội và Ban Chấp hành các Chi hội MTVN nhắc nhở và kiểm tra các Hội viên chưa đóng Hội phí từ 02 năm trở lên và lập danh sách cụ thể để Ban Chấp hành xem xét xóa tên Hội viên theo Điều lệ Hội vào kỳ họp Ban Chấp hành tháng 3 năm 2019.

– Về việc mua nhà ở xã hội, Ban Chấp hành Trung ương Hội đã có Thông báo số 407/18/BTV gửi đến các Hội viên ở Hà Nội, đề nghị Hội viên đủ tiêu chuẩn và có nhu cầu làm Hồ sơ gửi về Văn phòng TW Hội đúng thời hạn để Hội xem xét giải quyết.

Trên đây là Thông báo số 9 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Mỹ thuật Việt Nam khóa VIII (Nhiệm kỳ 2014 – 2019)./.

 

BAN CHẤP HÀNH HỘI

                                                                                                                                                 CHỦ TỊCH HỘI

Họa sĩ Trần Khánh Chương

                                                                                                                                                (đã ký)

Tin cùng chuyên mục

Thông báo về triển lãm mỹ thuật khu vực VIII Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 26 năm 2021

 ...

Thông báo về triển lãm mỹ thuật khu vực II Đồng bằng Sông Hồng lần thứ 26 năm 2021

 ...

Thông báo về triển lãm mỹ thuật khu vực I Hà Nội lần thứ 26 năm 2021

 ...

HỘI MỸ THUẬT VIỆT NAM KẾT NẠP HỘI VIÊN MỚI NĂM 2020

 ...

Thông báo số 3 của Ban Chấp hành Hội Mỹ thuật Việt Nam Khóa IX (nhiệm kỳ 2019-2024)

HỘI MỸ THUẬT VIỆT NAM                                                                                           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ...

Tin cùng chuyên mục

Ra mắt bộ sưu tập tranh quý của họa sĩ Huế

TTH.VN – Nhiều tác phẩm quý của các danh họa xứ Huế được Bảo tàng Mỹ thuật Huế sưu tập trong 5 năm qua lần đầu tiên được giới thiệu đến công chúng. Triển lãm mỹ thuật “Tác phẩm...

Nghiệm cảnh để phân biệt hội họa và minh họa ý tưởng

Triển lãm cá nhân với chủ đề “Nghiệm cảnh” của họa sĩ Nguyễn Thế Dung diễn ra từ nay đến 17-12, tại J Art Space (30 Đường số 10, phường Thảo Điền, TP Thủ Đức). Cuộc trưng bày này là...

Diện mạo mới của mỹ thuật Việt Nam

NDO – Cuộc thi và triển lãm Mỹ thuật Việt Nam diễn ra từ ngày 6 đến hết 20/12 tại Bảo tàng Hà Nội, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Đây là dịp để công...

Hiện thực hóa tầm nhìn Thành phố sáng tạo Hà Nội

(Chinhphu.vn) – Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2023 tại Nhà máy Xe lửa Gia Lâm và các địa điểm khác đã chính thức khép lại. Thành công lớn của lễ hội đã khơi nguồn và lan tỏa tinh thần...

Sắc màu nữ tính và tâm tình

Triển lãm nhóm của 3 nữ họa sĩ: Ly Trần, Vương Linh, Hương Giang Hoàng diễn ra từ nay đến ngày 3-12, tại Nguyen’s Art Garden ( 37 đường 103, phường Thạnh Mỹ Lợi, TP Thủ Đức). Điểm chung trong...

Có thể bạn quan tâm

GIẢI THƯỞNG TRIỂN LÃM MỸ THUẬT NGÀNH ĐIÊU KHẮC – KHU VỰC I (HÀ NỘI) LẦN THỨ 26 NĂM 2021

                                   ...

Chỉ thị của Ban Bí thư về đại hội các hội văn học, nghệ thuật và Liên hiệp các Hội văn học, nghệ thuật Việt Nam

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG * Số 31-CT/TW ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2019 CHỈ THỊ CỦA BAN BÍ THƯ về đại hội các hội văn học, nghệ thuật và Liên hiệp các Hội văn học,...

Giải thưởng Triển lãm Mỹ thuật khu vực và Giải thưởng Ngành Phê bình Mỹ thuật năm 2022, Giải thưởng Hội Mỹ thuật Việt Nam năm 2022

Tháng 12/2022, Hội đồng chấm Giải Hội Mỹ thuật Việt Nam đã tiến hành xét chọn Giải thưởng, kết quả xét chọn được 119 giải thưởng bao gồm: – 03 Giải thưởng Hội Mỹ thuật Việt Nam năm...

GIẢI THƯỞNG TRIỂN LÃM MỸ THUẬT KHU VỰC VII – ĐÔNG NAM BỘ LẦN THỨ 23 NĂM 2018

  Từ ngày 28/08 đến 03/09/2018, tại Trung tâm Văn hóa Tỉnh Bình Thuận, đã diễn ra triển lãm Mỹ thuật khu vực VII – Đông Nam Bộ lần thứ 23 năm 2018. Triển lãm đã trưng bày 145 tác phẩm của...

GIẢI THƯỞNG HỘI MỸ THUẬT VIỆT NAM 2020

  Hội đồng Nghệ thuật đã xét chọn từ các giải thưởng mỹ thuật khu vực và trao tặng Giải thưởng của Hội Mỹ Thuật Việt Nam năm 2020 cho các tác giả và tác phẩm: – Phùng Quốc Trí...