Thông báo số 9 Ban Chấp hành Trung ương Hội Mỹ thuật Việt Nam khóa VIII (nhiệm kỳ 2014 – 2019)

 

Ban Chấp hành TW Hội Mỹ thuật Việt Nam khóa VIII (Nhiệm kỳ 2014 – 2019) đã họp phiên thường kỳ lần thứ 9 từ ngày 12 tháng 09 đến ngày 13 tháng 09 năm 2018, tại Hội trường Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam. Dự cuộc họp có 07/09 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội và đại diện Ban Kiểm tra Trung ương Hội.

  1. Ban Chấp hành đã xem xét và thảo luận Báo cáo Sơ kết công tác 9 tháng đầu năm và việc thực hiện Nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm 2018 của Hội Mỹ thuật Việt Nam. Trong 9 tháng qua, Hội đã triển khai tốt kế hoạch đã đề ra. Về chuyên môn, đã tổ chức 26 đoàn đi thực tế cho 249 Hội viên, 08 Trại sáng tác với 116 người, 34 Triển lãm Mỹ thuật với 3.127 Tác phẩm của 1.991 Tác giả, Hỗ trợ sáng tác 130 Tác phẩm của 130 Hội viên tại các Triển lãm chuyên đề và Triển lãm Mỹ thuật Khu vực, Hỗ trợ in sách 05 Tác phẩm Lý luận Phê bình và Tuyển tập Tác giả, Hỗ trợ 04 Hội viên Cao tuổi tổ chức Triển lãm Cá nhân, Hỗ trợ bổ sung 47 Tác phẩm để lưu giữ cho Bộ sưu tập Mỹ thuật của Hội. Ngoài ra, Hội còn hỗ trợ 06 Tỉnh, Thành đăng cai Triển lãm Mỹ thuật Khu vực để tổ chức Trại sáng tác, tổ chức Lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh của Họa sĩ Nguyễn Gia Trí (1908 – 2018)… Nhìn chung, các hoạt động của Hội viên trong các Khu vực và trong cả nước vẫn duy trì được không khí sáng tác, tổ chức công bố Tác phẩm…
  2. Về Triển lãm Mỹ thuật Khu vực năm 2018: đã được tiến hành đúng kế hoạch. Ban Tổ chức Triển lãm đã nhận được 2.479 ảnh Tác phẩm của 1.828 Tác giả (trong đó có 1.037 Tác phẩm của 716 Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam và 1.442 Tác phẩm của 1.112 Tác giả là Hội viên Hội Văn học Nghệ thuật địa phương và chưa Hội viên). Các Triển lãm đã trưng bày 1.336 Tác phẩm của 1.222 Tác giả (trong đó có 765 Tác phẩm của 651 Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam và 571 Tác phẩm của 571 Tác giả là Hội viên Hội Văn học Nghệ thuật địa phương và chưa Hội viên).

Các Triển lãm Mỹ thuật đã được tổ chức khai mạc vào dịp Kỷ niệm 73 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại các Tỉnh, Thành: Hà Nội (Khu vực I) hai Triển lãm Hội họa và Đồ họa, Điêu khắc, Mỹ thuật Ứng dụng với 245 Tác phẩm của 232 Tác giả; Hải Phòng (Khu vực II – Đồng bằng sông Hồng) với 136 Tác phẩm của128 Tác giả; Lào Cai (Khu vực III – Tây Bắc – Việt Bắc) với 205 Tác phẩm của 189 Tác giả; Hà Tĩnh (Khu vực IV – Bắc miền Trung) với 129 Tác phẩm của 122 Tác giả; Phú Yên (Khu vực V – Nam miền Trung và Tây Nguyên) với 150 Tác phẩm của 142 Tác giả; Tp. Hồ Chí Minh (Khu vực VI) với 125 Tác phẩm của 106 Tác giả; Bình Thuận (Khu vực VII – Đông Nam Bộ) với 145 Tác phẩm của 130 Tác giả và Bến Tre (Khu vực VIII – Đồng bằng sông Cửu Long) với 201 Tác phẩm của 173 Tác giả.

Hội nghị Triển khai Nghị quyết Ban Chấp hành T.W Hội Khóa VIII kỳ họp lần thứ 9 và kết nạp hội viên mới năm 2018.

Ban Chấp hành Trung ương Hội trân trọng cảm ơn các Tỉnh, Thành ủy, Ủy ban Nhân dân, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Hội Văn học Nghệ thuật đã giúp đỡ triển khai Triển lãm chu đáo, trang trọng, cảm ơn các Nghệ sĩ Tạo hình các Tỉnh, Thành trong cả nước đã tích cực sáng tác, gửi Tác phẩm đến các Triển lãm để Triển lãm Mỹ thuật Khu vực năm 2018 thành công tốt đẹp.

  1. Về Giải thưởng Hội Mỹ thuật Việt Nam năm 2018: Trên cơ sở kết quả chấm giải của các Hội đồng Nghệ thuật Triển lãm Mỹ thuật Khu vực, Hội đồng ngành Phê bình Mỹ thuật và Hội đồng Giải thưởng Hội Mỹ thuật Việt Nam năm 2018, Ban Chấp hành Trung ương Hội đã quyết định tặng 05 Giải thưởng Hội Mỹ thuật Việt Nam (01 Giải Nhất, 01 Giải Nhì và 03 Giải Ba). Tác phẩm của Tác giả được nhận Giải thưởng Hội Mỹ thuật Việt Nam thì không nhận Giải thưởng Triển lãm Mỹ thuật Khu vực, Giải thưởng Phê bình Mỹ thuật. Tặng 90 Giải thưởng Triển lãm Mỹ thuật Khu vực (03 Giải A, 15 Giải B, 19 Giải C, 53 Giải Khuyến khích). Tặng 02 Giải thưởng ngành Phê bình Mỹ thuật (01 Giải B và 01 Giải C).
  2. Về kết nạp Hội viên mới năm 2018: Văn phòng Trung ương Hội đã nhận được 75 Hồ sơ xin vào Hội. Ban Chấp hành Trung ương Hội đã xem xét từng Hồ sơ và bỏ phiếu, kết quả có 49 Hồ sơ được 2/3 số phiếu của Ủy viên Ban Chấp hành đồng ý kết nạp. Như vậy, năm 2018 Hội có thêm 49 Hội viên mới thuộc 18 Tỉnh, Thành, trong đó có 32 Hội viên ngành Hội họa, 07 Hội viên ngành Đồ họa, 08 Hội viên ngành Điêu khắc, có 02 Hội viên ngành Mỹ thuật Ứng dụng. Trong số Hội viên mới được kết nạp có 14 Hội viên trẻ dưới 35 tuổi.
  3. Về công tác Hội viên:

– Trong 09 tháng đầu năm 2018, Hội đã tặng 11 Kỷ niệm chương cho các Hội viên, phúng viếng 11 Hội viên mất, thăm hỏi 24 Hội viên ốm đau, cấp đổi 04 Thẻ Hội viên, gửi 40 lẵng hoa chúc mừng các Triển lãm, gửi tặng sách “Hội Mỹ thuật Việt Nam 60 năm xây dựng và phát triển” và gửi Tạp chí Mỹ thuật cho Hội viên các khu vực…

– Về cuốn “Nghệ sĩ Tạo hình Việt Nam hiện đại – Kỷ yếu Hội viên” do hiện nay Hội chỉ mới nhận được 628 tờ khai Hội viên nên chưa thể tổ chức việc xuất bản. Ban Chấp hành đề nghị Văn phòng Trung ương Hội, Ban Chấp hành các Chi hội MTVN tiếp tục nhắc nhở các Hội viên chưa gửi tờ khai Hội viên để có đủ tư liệu hoàn thành cuốn sách.

– Theo Báo cáo của Văn phòng Trung ương Hội và Văn phòng Đại diện phía Nam hiện có hơn 100 Hội viên chưa đóng Hội phí (trừ các Hội viên từ 70 tuổi trở lên). Ban Chấp hành giao cho Ban Kiểm tra Trung ương Hội và Ban Chấp hành các Chi hội MTVN nhắc nhở và kiểm tra các Hội viên chưa đóng Hội phí từ 02 năm trở lên và lập danh sách cụ thể để Ban Chấp hành xem xét xóa tên Hội viên theo Điều lệ Hội vào kỳ họp Ban Chấp hành tháng 3 năm 2019.

– Về việc mua nhà ở xã hội, Ban Chấp hành Trung ương Hội đã có Thông báo số 407/18/BTV gửi đến các Hội viên ở Hà Nội, đề nghị Hội viên đủ tiêu chuẩn và có nhu cầu làm Hồ sơ gửi về Văn phòng TW Hội đúng thời hạn để Hội xem xét giải quyết.

Trên đây là Thông báo số 9 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Mỹ thuật Việt Nam khóa VIII (Nhiệm kỳ 2014 – 2019)./.

 

BAN CHẤP HÀNH HỘI

                                                                                                                                                 CHỦ TỊCH HỘI

Họa sĩ Trần Khánh Chương

                                                                                                                                                (đã ký)

Tin cùng chuyên mục

Thông báo về triển lãm mỹ thuật khu vực VIII Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 26 năm 2021

 ...

Thông báo về triển lãm mỹ thuật khu vực II Đồng bằng Sông Hồng lần thứ 26 năm 2021

 ...

Thông báo về triển lãm mỹ thuật khu vực I Hà Nội lần thứ 26 năm 2021

 ...

HỘI MỸ THUẬT VIỆT NAM KẾT NẠP HỘI VIÊN MỚI NĂM 2020

 ...

Thông báo số 3 của Ban Chấp hành Hội Mỹ thuật Việt Nam Khóa IX (nhiệm kỳ 2019-2024)

HỘI MỸ THUẬT VIỆT NAM                                                                                           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ...

Tin cùng chuyên mục

Triển lãm “Sắc quê & Ký họa” của họa sĩ Quỳnh Thơm 

Triển lãm tranh “Sắc quê & Ký họa” của họa sĩ Quỳnh Thơm đã khai mạc vào lúc 17h00, ngày 27/5/2024 tại Nhà Triển lãm Mỹ thuật 16 Ngô Quyền, Hà Nội. Đến dự buổi khai mạc có nhà phê bình...

Màu sắc hòa quyện giữa hai nền văn hóa vùng cao

Hôm nay, tại trung tâm phồn hoa đất Hà Thành, triển lãm “Câu chuyện vùng cao” của hai họa sĩ Hướng Tâm Đường và Trần Nguyên Thế đã mang đến cho công chúng thủ đô được sống trong...

Họa sĩ Đào Trọng Lý trao tặng Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam 55 bức tranh vẽ Chủ tịch Hồ Chí Minh

Vừa qua, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam phối hợp với Hội Thái Việt tại tỉnh NakhonPhanom (Thái Lan) tổ chức triển lãm “Tấm lòng của họa sĩ Việt kiều với Bác Hồ” nhân kỷ niệm 134 năm...

Triển lãm 10 năm hoài niệm Nguyễn Cương (1943-2014)

Vào lúc 17:00, ngày 24/5/2024, Triển lãm “10 năm hoài niệm Nguyễn Cương (1943-2014)” sẽ chính thức khai mạc tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, số 66 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội. Triển lãm...

Ấn tượng với tài năng của các “cây cọ nhí” Hà Nội

NDO – Trong lần thứ 3 được tổ chức, cuộc thi hội họa “Những sắc màu cuộc sống” do Hệ thống Phổ thông liên cấp Alfred Nobel (Hà Nội) phối hợp Ban vận động Mỹ thuật và Ngoại giao Văn...

Có thể bạn quan tâm

Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm tổ chức triển lãm kỷ niệm 70 chiến thắng Điện Biên Phủ

Triển lãm kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024) do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm tổ chức tại Nhà triển lãm 29 Hàng Bài, Hoàn Kiếm,...

CÓ MỘT RANH GIỚI MONG MANH CỦA LÊ HUY HÒA

    Đó là cái ranh giới giữa hiện thực và siêu thực, giữa đời thường và những triết lý cao xa, giữa vẻ đẹp thuần khiết bên ngoài và vẻ đẹp sâu thẳm bên trong của thiên nhiên với...

Hội chợ nghệ thuật ANNAM ART FAIR 2024

Annam Gallery hân hoan mang đến cho cộng đồng nghệ thuật tại Sài Gòn sự kiện mang tên ANNAM ART FAIR. Với mô hình là một hội chợ nghệ thuật trưng bày các tác phẩm nghệ thuật đa phương tiện và đa...

Bìa Tạp chí Mỹ thuật số 323&324 tháng 11-12/2019

   ...

NGUYỄN TRUNG – SÁU THẬP KỶ LOAY HOAY TỰ CỞI TRÓI

  Nghệ sĩ Nguyễn Trung (sinh năm 1940, Sóc Trăng) được xem là một “tiêu mẫu” điển hình cho những ai muốn nghiên cứu quá trình phát triển của nghệ thuật miền Nam Việt Nam từ giữa thế kỷ 20...

TRIỂN LÃM MỸ THUẬT KHU VỰC IV (BẮC MIỀN TRUNG) LẦN THỨ 25 NĂM 2020

Triển lãm không tổ chức khai mạc và chấm giải thưởng qua ảnh chụp tại văn phòng Hội Mỹ thuật Việt Nam. Tổng số tác phẩm dự chấm giải thưởng qua ảnh 130 tác phẩm của 123 tác giả trong đó...