Tổng kết công tác nhiệm kỳ VIII (2014-2019) và phương hướng nhiệm kỳ IX (2019-2024) của Hội Mỹ thuật Việt Nam

 

Chỉ thị số 31-CT/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư TW Đảng Cộng sản Việt Nam, Hướng dẫn số 87-HD/BTGTW ngày 25/03/2019 của Ban Tuyên giáo TW và Công văn số 22/TB-ĐĐLH ngày 20/06/2019 của Đảng đoàn Liên hiệp các Hội VHNT Việt về Đại hội các Hội VHNT và Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam. Ban Chấp hành TW Hội MTVN đã làm tổng kết công tác nhiệm kỳ VIII (2014 – 2019) và phương hướng nhiệm kỳ IX (2019 – 2024), văn bản này đã được in trong “Tài liệu Đại hội Hội MTVN lần thứ IX (Nhiệm kỳ 2019 – 2024)” để gửi đến Hội viên vào đầu tháng 8/2019, vì vậy, văn bản này chỉ tóm tắt những nội dung chính.

I/ TỔNG KẾT CÔNG TÁC KHÓA VIII (2014 – 2019):

 1. Về hoạt động chuyên môn:

Về đi thực tế: đã tổ chức được 76 đoàn đi thực tế với 820 Hội viên tham gia, trong đó có 70 đoàn với 600 Hội viên đi thực tế dài ngày và 06 đoàn với 220 Hội viên đi thực tế ngắn ngày.

Về Trại sáng tác: đã tổ chức được 101 trại với 1.018 người, gồm: 08 trại tổ chức tại Trung tâm Mỹ thuật Đương đại với 96 Hội viên; 10 trại sáng tác tổ chức tại Nhà sáng tác của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch với 166 người tham gia (trong đó có 150 Hội viên và 16 Hội viên Lào, Campuchia); 27 trại sáng tác phối hợp với các Hội Văn học Nghệ thuật đăng cai Triển lãm Mỹ thuật Khu vực; 07 trại sáng tác kết hợp hỗ trợ sáng tác với 102 Hội viên và 76 trại sáng tác tại nơi khác với 654 Hội viên.

Về tổ chức Triển lãm công bố tác phẩm: đã tổ chức 233 triển lãm với 17.873 tác phẩm của 9.668 tác giả. Trong đó: Nhà Triển lãm – 16 Ngô Quyền đã tổ chức được 194 triển lãm với 12.407 tác phẩm của 4.815 tác giả (kể cả 08 Triển lãm Mỹ thuật Khu vực I – Hà Nội); 27 Triển lãm Mỹ thuật Khu vực tại các địa phương với 4.779 tác phẩm của 4.329 tác giả; 02 triển lãm tại Trung tâm Mỹ thuật Đương đại với 60 tác phẩm của 38 tác giả và 10 triển lãm tại nơi khác với 657 tác phẩm của 486 tác giả. Riêng Triển lãm Mỹ thuật Khu vực trong bốn năm 2015 – 2018, Hội đã tổ chức được 35 triển lãm với 5.625 tác phẩm của 5.131 tác giả.

Về hỗ trợ sáng tác: đã hỗ trợ 876 lượt Hội viên, trong đó: hỗ trợ sáng tác cho 547 tác phẩm mới tại các triển lãm chuyên đề và 166 tác phẩm tại các trại sáng tác của Bộ VH-TT&DL; hỗ trợ nghiệm thu tại trại sáng tác do Hội tổ chức 102 tác phẩm; hỗ trợ in 42 sách lý luận phê bình mỹ thuật và tuyển tập tác giả tác phẩm; hỗ trợ 19 Hội viên cao tuổi tổ chức triển lãm. Ngoài ra, Hội còn hỗ trợ bổ sung 310 tác phẩm để lưu giữ cho Bộ sưu tập Mỹ thuật của Hội và tặng tặng phẩm cho các tác phẩm có chất lượng tốt tại các triển lãm.

Về Giải thưởng Mỹ thuật: đã tặng 377 giải thưởng, gồm: 23 Giải thưởng Hội MTVN, trong đó 10 Giải Đồng hạng; 02 Giải Nhất, 03 Giải Nhì và 08 Giải Ba. Các tác phẩm này được xét chọn từ những tác phẩm xuất sắc nhất của các Triển lãm Mỹ thuật Khu vực và Giải thưởng ngành Phê bình Mỹ thuật, Triển lãm Mỹ thuật Toàn quốc, Triển lãm Trẻ Toàn quốc, Triển lãm Đồ họa Asean. Hội đã tặng 346 Giải thưởng Triển lãm Mỹ thuật Khu vực, trong đó có 12 Giải A, 57 Giải B, 72 Giải C và 204 Tặng thưởng và 08 Giải thưởng ngành Phê bình Mỹ thuật, trong đó có 03 Giải B, 03 Giải C và 02 Tặng thưởng.

Về Nghiên cứu, Lý luận, Phê bình Mỹ thuật: đã tổ chức được 01 cuộc hội thảo, 60 cuộc tọa đàm, in được 06 cuốn sách Lý luận PBMT và tuyển tập tác giả – tác phẩm, 14 lễ kỷ niệm (trong đó có 01 lễ kỷ niệm 65 năm Bác Hồ gửi thư cho các họa sĩ, 01 lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Hội và 07 lễ kỷ niệm ngày sinh năm chẵn của các tác giả được Giải thưởng Hồ Chí Minh về VHNT).

Về phối hợp các hoạt động mỹ thuật với các cơ quan, tổ chức ở trong nước và nước ngoài, Hội đã phối hợp tổ chức và cử thành viên Hội đồng nghệ thuật tham gia Hội đồng chấm giải thưởng các triển lãm, các cuộc thi Mỹ thuật, các cuộc thi biểu trưng và một số cuộc thi về tượng đài.

Về Bộ sưu tập Mỹ thuật của Hội MTVN: đã được bổ sung thêm 310 tác phẩm. Trong đó có 192 tác phẩm hội họa, 89 tác phẩm đồ họa, 17 tác phẩm điêu khắc, 12 tác phẩm hội họa do các họa sĩ nước ngoài tặng cho Bộ sưu tập Mỹ thuật của Hội. Đã tặng 32 tranh cho Bảo tàng Mỹ thuật Đã Nẵng và 40 tranh cho Bảo tàng Mỹ thuật Thừa Thiên – Huế từ Bộ sưu tập của Hội.

 1. Về công tác Hội viên: Tính đến tháng 6/2019, có 1.891 Hội viên sinh hoạt tại 73 Chi hội tại 62/63 tỉnh thành (tỉnh Cao Bằng chưa thành lập Chi hội). Đã kết nạp 227 Hội viên mới; Thăm hỏi 134 lượt Hội viên ốm đau, tai nạn nặng, thăm hỏi 139 Hội viên cao tuổi vào dịp tết Nguyên Đán; Phúng viếng 89 Hội viên mất.

Đã tặng 325 Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp MTVN (gồm 31 tập thể, 118 Hội viên, 13 cá nhân công tác tại cơ quan Hội, 153 cá nhân ngoài Hội và 10 nghệ sĩ nước ngoài). Tặng 83 Bằng khen cho các tập thể, cá nhân và gửi tặng 350 lẵng hoa cho các triển lãm Mỹ thuật. Thực hiện việc trợ cấp của Ban Tổ chức Trung ương cho các Hội viên được Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về VHNT, Nhà giáo Nhân dân từ 70 tuổi trở lên cho 117 người (từ 2015 – 2018).

Xóa tên 24 Hội viên (do không đóng hội phí từ 03 năm trở lên). Kỷ luật cảnh cáo 03 Hội viên do vi phạm bản quyền tác giả và cho 01 Hội viên xin ra Hội do đã định cư tại nước ngoài.

 1. Về đối ngoại: Đã cử 03 đoàn với 20 người ra nước ngoài và đón 12 đoàn với 30 người, làm thủ tục cho 04 đoàn với 10 người ra nước ngoài và đón 02 đoàn với 07 họa sĩ nước ngoài vào tổ chức triển lãm và dự trại sáng tác. Đã tổ chức được 06 triển lãm của họa sĩ nước ngoài ở Hà Nội và đưa 01 triển lãm ra nước ngoài. Tổ chức 01 trại sáng tác Đồ họa của các họa sĩ Việt Nam và họa sĩ nước ngoài ở Trung tâm Mỹ thuật Đương đại. Tổ chức được 02 Hội nghị lãnh đạo ba Hội MTVN – Lào – Campuchia tại Hà Nội năm 2015 và 2018.
 2. Về Tài chính: Tài chính của Hội được Nhà nước cấp với ba nguồn kinh phí chính là Hành chính – Sự nghiệp, Hỗ trợ sáng tạo và Giải thưởng hằng năm. Ngoài ra còn có phần ngân sách từ nguồn thu hội phí (chủ yếu là Hội viên Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh) và tiền do các Hội viên ủng hộ cho Quỹ hỗ trợ Mỹ thuật. Việc thu – chi tài chính của Hội thực hiện đúng với các quy định của Nhà nước, các kế hoạch của Hội và hằng năm đều được Bộ Tài chính thẩm định. Cho đến nay, chưa có vi phạm nào về sử dụng kinh phí, kể cả ở các đơn vị hành chính sự nghiệp và sự nghiệp công lập.
 3. Về các tổ chức trực thuộc Hội:
 4. a) Về tổ chức hình thành từ bầu cử:

Ban Chấp hành TW Hội khóa VIII (Nhiệm kỳ 2014 – 2019) được bầu tại Đại hội là 11 người. Sau khi có kết quả bầu cử, đã có 02 thành viên xin rút khỏi Ban Chấp hành, vì vậy từ tháng 03/2015 Ban Chấp hành TW Hội còn có 09 thành viên, trong đó có 06 người ở Hà Nội, 02 người ở Tp. Hồ Chí Minh và 01 người ở Huế. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Chấp hành TW Hội, đã phân công trách nhiệm cho từng thành viên. Duy trì họp mỗi năm 02 lần vào tháng 03 và tháng 09 để kiểm điểm công tác, thông qua phương hướng hoạt động và giải quyết những vấn đề liên quan đến các hoạt động Hội. Sau mỗi kỳ họp đều có thông báo nội dung kỳ họp đến Hội viên.

Ban kiểm tra TW Hội khóa VIII (Nhiệm kỳ 2014 – 2019) được Ban Chấp hành bầu gồm 05 thành viên trong đó có 03 người ở Hà Nội, 01 người ở Tp. Hồ Chí Minh và 01 người ở Khánh Hòa. Trong nhiệm kỳ có 01 thành viên Ban Kiểm tra mất nên đến cuối nhiệm kỳ Ban Kiểm tra chỉ còn 04 thành viên. Ban kiểm tra TW Hội đã phân công trách nhiệm cho từng thành viên theo dõi các mảng công việc và theo từng khu vực. Mỗi năm tổ chức họp toàn thể 01 lần vào tháng 09 để xem xét những vấn đề chung của công tác kiểm tra. Đã xem xét và đề xuất với Ban Chấp hành thi hành kỷ luật và xóa tên Hội viên.

Hội đồng nghệ thuật chuyên ngành đã đề xuất với Ban Thường vụ và Ban Chấp hành về những vấn đề nhằm nâng cao chất lượng sáng tác theo chuyên ngành. Các Hội đồng đã tham gia thẩm định và đề xuất ý kiến để nâng cao chất lượng sáng tác. Hội đồng đã tham gia chấm giải thưởng hàng năm và các yêu cầu thẩm định khác của Hội hoặc các cơ quan ngoài Hội.

Chi hội MTVN: hiện có 73 Chi hội ở 62/63 Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương, tăng thêm 09 Chi hội. Các Chi hội có nhiệm vụ quản lý Hội viên, tổ chức các hoạt động chuyên môn trong Chi hội, triển khai các nghị quyết, kế hoạch công tác của Ban Chấp hành và Ban Thường vụ. Tổng hợp nguyện vọng và kiến nghị của Hội viên báo cáo với Ban Chấp hành hoặc Ban Thường vụ. Phối hợp hoạt động mỹ thuật với các Chi hội khác và với Phân hội Mỹ thuật thuộc Hội Văn học Nghệ thuật địa phương. Đề nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội xét kết nạp, khen thưởng, kỷ luật Hội viên trong Chi hội. Giải quyết các công việc do Ban Thường vụ uỷ nhiệm. Nhìn chung, các Chi hội đã phát huy được vai trò của mình theo chức năng nhiệm vụ đã được quy định trong Điều lệ Hội. Nhiều Chi hội hoạt động tốt, triển khai kịp thời các nghị quyết của Ban Chấp hành, có tác động thúc đẩy phong trào sáng tác.

Câu lạc bộ Mỹ thuật là một tổ chức sinh hoạt nghề nghiệp tự nguyện tập hợp Hội viên và chưa là Hội viên. Có 05 CLB Mỹ thuật: CLB sáng tác đề tài Cách mạng và Bảo vệ Tổ quốc, CLB sáng tác đề tài Xây dựng Tổ quốc, CLB Hội viên Cao tuổi, CLB Nữ tác giả và CLB Hội viên trẻ. Các CLB đã chủ động đề xuất tổ chức đi thực tế, tổ chức Triển lãm thường kỳ hằng năm.

 1. b) Về các cơ quan Hành chính – Sự nghiệp trực thuộc Hội: Hiện có 05 đơn vị trực thuộc gồm: 02 đơn vị hành chính sự nghiệp và 03 đơn vị sự nghiệp công lập.

02 đơn vị hành chính sự nghiệp là Văn phòng TW Hội và Văn phòng Đại diện phía Nam hoạt động trên cơ sở ngân sách Nhà nước cấp, thực hiện triển khai các kế hoạch hoạt động của Ban Chấp hành và Ban Thường vụ Hội, quản lý công tác Hội viên và tài chính… Nhìn chung, hai đơn vị đã hoàn thành tốt công tác được giao.

03 đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tự chủ chịu trách nhiệm về tài chính, hoạt động trên nguyên tắc lấy thu bù chi là Tạp chí Mỹ thuật, Nhà xuất bản Mỹ thuật và Nhà Triển lãm – 16 Ngô Quyền, Hà Nội, đã hoàn thành tốt công tác được giao, hoàn thành kế hoạch hằng năm, đảm bảo đúng các quy định của Nhà nước trong công tác xuất bản và triển lãm, đảm bảo hoạt động cân đối thu – chi.

 1. Kết luận: Qua các số liệu hoạt động đã được trình bày ở phần trên cho thấy trong nhiệm kỳ VIII, Hội MTVN, một tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp, đã triển khai tốt các định hướng trong các nghị quyết của Đảng về văn hóa văn nghệ, đã có nhiều hoạt động chuyên môn phong phú, phù hợp với chức năng và nhiệm vụ của Hội. Hội đã tổ chức được nhiều hoạt động mang tính chất cả nước, đã làm tốt vai trò tập hợp, đoàn kết, phát huy tính chủ động và tôn trọng sáng tạo của các Hội viên trong cả nước thông qua các hoạt động đi thực tế, trại sáng tác, công bố tác phẩm, lý luận phê bình, hỗ trợ sáng tác… Tổ chức Hội cũng đã từng bước được củng cố và hoạt động có hiệu quả kể cả các tổ chức tự bầu cử đến các đơn vị hành chính sự nghiệp trực thuộc Hội. Các Hội viên của Hội tuyệt đại đa số đã tích cực tham gia sáng tác và hoạt động đóng góp cho việc xây dựng Hội, góp phần vào việc xây dựng nền MTVN tiên tiến và đậm đà bản sắc dân tộc.

Trong nhiệm kỳ Hội đã triển khai được nhiều hoạt động rộng rãi trong cả nước, trực tiếp đến Hội viên trên tinh thần dân chủ – công khai – minh bạch. Cùng với việc sử dụng ngân sách Nhà nước theo đúng quy định, Hội và Hội viên đã thực hiện tốt việc xã hội hóa, đặc biệt là trong việc tổ chức sáng tác, công bố tác phẩm. Việc sáng tác Mỹ thuật đã hòa nhập dòng mạch chính là chủ nghĩa yêu nước và nhân văn, gắn bó với dân tộc, nỗ lực phản ánh chân thực lịch sử, đất nước và công cuộc đổi mới trên nền tảng trách nhiệm công dân, sự tự do sáng tạo cá nhân, sự đa dạng về nội dung, phong cách nghệ thuật, dấu ấn đậm nét của cá tính sáng tạo được phát huy, thể hiện được thành tựu của sáng tác Mỹ thuật trong thời kỳ Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa và Hội nhập quốc tế. Một trong những vấn đề nhức nhối hiện nay đang tồn tại làm các nghệ sĩ phẫn nộ đó là hiện tượng vi phạm Bản quyền tác giả vẫn còn nghiêm trọng, gây bức xúc cho tác giả nhưng chưa có biện pháp xử lý kịp thời và hiệu quả.

III/ VỀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ KHÓA IX (2019 – 2024):

Nhiệm kỳ IX (2019 – 2024) là nhiệm kỳ đất nước ta tiếp tục phát triển mạnh mẽ về kinh tế, chính trị, văn hóa, an ninh, quốc phòng, là thời kỳ Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa và Hội nhập quốc tế sâu rộng, cũng là nhiệm kỳ triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành TW Đảng khóa XI (số 33/NQ-TW) về Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Tiếp tục xây dựng Hội MTVN – một tổ chức chính trị – xã hội – nghề nghiệp hoạt động dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và đường lối văn hoá – văn nghệ của Đảng, pháp luật nhà nước trở thành một Hội vững mạnh toàn diện, đáp ứng những yêu cầu mới của đất nước và của Hội.

 1. Về hoạt động chuyên môn: Tiếp tục tổ chức các hoạt động chuyên môn như đi thực tế, trại sáng tác, hỗ trợ sáng tác, triển lãm công bố tác phẩm, giải thưởng Mỹ tuật hằng năm, tiếp tục duy trì các TLMTKV và các triển lãm chuyên đề… Nâng cao tính chuyên nghiệp trong hoạt động Hội. Tôn trọng quyền tự do trong sáng tạo, đa dạng về nội dung và phong cách sáng tác, phương thức biểu hiện, dấu ấn cá nhân, cá tính sáng tạo. Tạo mọi điều kiện cho sự tìm tòi sáng tạo của Hội viên để có nhiều tác phẩm có tư tưởng và giá trị nghệ thuật, thấm nhuần tính nhân văn, dân tộc, dân chủ, tiến bộ, phản ánh chân thật, sinh động, sâu sắc đời sống lịch sử của dân tộc và công cuộc đổi mới của đất nước.

Nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, Lý luận, Phê bình Mỹ thuật.

Tiếp tục xã hội hóa các hoạt động mỹ thuật, tăng cường sự liên kết với các tổ chức cơ quan trong nước và nước ngoài, đặc biệt là quan hệ phối hợp với các Hội Văn học Nghệ thuật ở địa phương, tranh thủ tài trợ của các tổ chức nước ngoài cho các hoạt động theo đúng định hướng của Hội.

 1. Về tổ chức Hội: Các tổ chức như Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra triển khai tốt các hoạt động trên cơ sở chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Hội.

Các Hội đồng Nghệ thuật chuyên ngành cần tiếp tục làm tốt về Chuyên môn, thẩm định giá trị tác phẩm trên tinh thần trung thực – công tâm.

Các Chi hội cần chủ động đề xuất tổ chức các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ đã quy định, tổ chức sinh hoạt Chi hội khi có Nghị quyết của các cuộc họp Ban Chấp hành, đề xuất với Ban Chấp hành các kế hoạch hoạt động của Chi hội. Thu hội phí đầy đủ. Phấn đấu các Chi hội có ít nhất từ 06 Hội viên trở lên.

Các cơ quan trực thuộc Hội tiếp tục hoàn thiện công tác tổ chức Hội theo hướng sắp xếp lại tổ chức, tinh giản biên chế, đúng người đúng việc, hiệu quả, thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ được giao.

 1. Về công tác Hội viên: Các Hội viên cần thực hiện tốt các quy định của Điều lệ Hội. Theo quy định của Điều lệ Hội, Hội viên phải không ngừng trau dồi nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghề nghiệp, nâng cao chất lượng sáng tác; chủ động tham gia các hoạt động; đoàn kết, hỗ trợ nhau để xây dựng tổ chức Hội; có thái độ văn minh lịch sự, giữ gìn uy tín Hội viên; đề cao trách nhiệm đạo đức khi hành nghề vì lợi ích cộng đồng, xã hội; có tinh thần hợp tác, tôn trọng, học hỏi không ngừng để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; đóng hội phí đầy đủ, đúng hạn… Trong nhiệm kỳ mới, tiếp tục làm tốt công tác Hội viên, kết nạp Hội viên mới, quan tâm đến các quyền lợi của Hội viên. Cần chú trọng kết nạp mới các Hội viên trẻ (dưới 35 tuổi), Hội viên là người dân tộc thiểu số, Hội viên nữ, Hội viên là những Nghệ sĩ Tạo hình đang sinh sống ở các địa phương… Cần quan tâm chế độ chính sách đối với Hội viên cao tuổi đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của MTVN và cho Hội qua nhiều thời kỳ, nay tuổi cao sức yếu.

Nâng cao ý thức trách nhiệm của Hội viên đóng góp xây dựng Hội. Hội viên cần chủ động đề xuất, tham gia các hoạt động của Hội, bảo vệ uy tín của Hội trong xã hội. Các Hội viên chuyển địa chỉ cần chủ động báo cáo với Hội để chuyển sinh hoạt Chi hội. Hội cần tiếp tục đổi mới công tác Hội viên, chú trọng phát triển Hội viên mới có năng lực chuyên môn, có ý thức tổ chức kỷ luật và có tinh thần xây dựng Hội. để Hội MTVN luôn luôn là tổ chức có phạm vi hoạt động, rộng khắp trong cả nước.

Tiếp tục xem xét kỷ luật các Hội viên không đóng hội phí từ 02 năm trở lên hoặc không tham gia hoạt động Hội và vi phạm các quy định của Điều lệ Hội, đặc biệt là vấn đề vi phạm bản quyền tác giả.

 1. Về đối ngoại: Tiếp tục mở rộng công tác đối ngoại nhân dân, tổ chức các Trại sáng tác, triển lãm ở trong nước và nước ngoài. Quan tâm giúp đỡ hoạt động đối với hai Hội Mỹ thuật Lào và Campuchia. Khuyến khích các Hội viên chủ động tham gia các hoạt động đối ngoại Mỹ thuật.
 2. Về tài chính: Cần có kế hoạch tài chính sát với thực tế hoạt động Hội, nhằm sử dụng có hiệu quả nguồn ngân sách nhà nước cấp cho các hoạt động mỹ thuật của Hội như về hành chính nghiệp vụ, tài trợ sáng tác, Giải thưởng hàng năm, xây dựng cơ bản, chống lãng phí, thất thoát trong việc thu chi tài chính trên tinh thần công khai – minh bạch – hiệu quả đúng các quy định của Nhà nước và của Hội. Các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động có hiệu quả để từng bước trích nộp nguồn thu sau thuế bổ sung vào nguồn kinh phí hoạt động của Hội. Tăng cường các hoạt động phối hợp liên kết, tranh thủ sự giúp đỡ về tài chính của các cơ quan trong nước và nước ngoài để bổ sung nguồn tài chính cho các hoạt động của Hội.

Ban Chấp hành TW Hội trân trọng cảm ơn Ban Bí thư TW Đảng, Ban Tuyên giáo TW, các Bộ, Ban, Ngành, Đoàn thể ở Trung ương, các Tỉnh ủy, Thành ủy, Ủy ban Nhân dân, Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Hội Văn học Nghệ thuật các Tỉnh Thành trong cả nước đã tạo điều kiện, giúp đỡ cho các hoạt động của Hội.

                                                             BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG HỘI

 

 

Tin cùng chuyên mục

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC HỘI MỸ THUẬT VIỆT NAM LẦN THỨ IX NHIỆM KỲ 2019-2024

  Từ ngày 15 đến ngày 17/12,  Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Mỹ thuật Việt Nam lần thứ IX nhiệm kỳ 2019-2024 đã diễn ra tại Nhà khách La Thành, Hà Nội, với sự tham dự của hàng trăm...

TRIỂN LÃM MỸ THUẬT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI LẦN THỨ IX HỘI MỸ THUẬT VIỆT NAM

  Nhân dịp Đại hội Đại biểu Toàn quốc Hội Mỹ thuật Việt Nam lần thứ IX (Nhiệm kỳ 2019 – 2024), Ban Tổ chức Đại hội IX tổ chức Triển lãm Mỹ thuật tác phẩm mỹ thuật chọn lọc...

HỘI NGHỊ THÀNH LẬP HỘI MỸ THUẬT VIỆT NAM NĂM 1957

    Năm 1954 hoà bình lập lại không miền Bắc Việt Nam, tại Hà Nội giới Mỹ thuật đã được tập hợp từ nhiều nguồn với số lượng ngày càng lớn. Các Triển lãm Mỹ thuật Toàn quốc năm...

NHỚ VỀ NHỮNG NGÀY THÀNH LẬP HỘI MỸ THUẬT VIỆT NAM

  Tiến tới Đại hội, Đại biểu Hội Mỹ thuật Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024. Tạp chí Mỹ thuật xin đăng lại hai bài viết về những sự kiện, những hoạt động và những kỷ niệm của...

Thông báo lần hai về Đại hội cơ sở liên chi Hội Mỹ thuật Việt Nam Tp. Hồ Chí Minh lần thứ IX (nhiệm kỳ 2019-2024))

...

Tin cùng chuyên mục

Xác lập kỷ lục ‘Vẽ tranh trình diễn trên sân khấu bằng nhiều loại hình và chất liệu nhất Việt Nam’

(PLVN) – Sáng 16/6 tại TP HCM, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã trao bằng xác lập kỷ lục Việt Nam cho Nghệ sĩ Nguyễn Tiến – “Nghệ sĩ vẽ tranh trình diễn trên sân khấu bằng nhiều loại hình...

6 tác phẩm hội họa Việt Nam được đấu giá tại Sotheby’s Singapore

Chiều ngày 9 tháng 6 năm 2024 vừa qua phiên đấu “Modern & Contemporary Art” (Nghệ thuật hiện đại và đương đại) của nhà đấu giá Sotheby’s đã diễn ra tại Conrad Singapore Orchard, Singapore. Phiên...

Triển lãm “Túc duyên” – các tác phẩm của họa sĩ Đinh Quân, bộ sưu tập Ms Đỗ Tú Oanh

Triển lãm “Túc duyên” là một hành trình nghệ thuật đầy cảm xúc, tôn vinh các sáng tác đặc sắc của họa sĩ Đinh Quân được sưu tầm bởi nhà sưu tập Đỗ Tú Oanh. Đồng thời, đây cũng là...

Khai mạc triển lãm tranh Hội tụ 2024 của 4 Chi hội Hội họa Hà Nội

Vào lúc 17h00’, ngày 06/6/2024, Triển lãm tranh Hội tụ 2024 của 04 Chi hội Hội họa Hà Nội đã được khai mạc tại Nhà triển lãm Mỹ thuật 16 Ngô Quyền. Triển lãm trưng bày 100 tác phẩm của 100 nghệ...

Gần 4.000 bức tranh dự thi về đề tài bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình

(ĐCSVN) – Theo đánh giá của Ban Tổ chức, đa số các tác phẩm đã bám sát đề tài, chủ đề Cuộc vận động; đồng thời thể hiện được nhận thức sâu sắc và sự am hiểu của các tác giả...

Có thể bạn quan tâm

Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm tổ chức triển lãm kỷ niệm 70 chiến thắng Điện Biên Phủ

Triển lãm kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024) do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm tổ chức tại Nhà triển lãm 29 Hàng Bài, Hoàn Kiếm,...

NGUYỄN KHẮC CHINH – HẠNH PHÚC KHI LÀ CHÍNH MÌNH

  Nguyễn Khắc Chinh: sinh năm 1984. Tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật hà nội (2006). Hiện sống và sáng tác tại Hà Nội. Tạp chí Mỹ thuật (TCMT): Nghệ thuật Việt Nam nhìn chung biến chuyển như thế...

NHỚ VỀ NHỮNG NGÀY THÀNH LẬP HỘI MỸ THUẬT VIỆT NAM

  Tiến tới Đại hội, Đại biểu Hội Mỹ thuật Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024. Tạp chí Mỹ thuật xin đăng lại hai bài viết về những sự kiện, những hoạt động và những kỷ niệm của...

Triển lãm “Đối thoại với dòng tranh gỗ Nhật Bản Ukiyo-e”

(ĐCSVN) – Từ ngày 23/01 – 12/3/2024, triển lãm “Đối thoại với dòng tranh gỗ Nhật Bản Ukiyo-e” diễn ra tại Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu – Quốc Tử Giám giới thiệu 38 tác phẩm...

Tranh Tết những ngày độc lập

Cứ mỗi lần Tết đến, lại thấy những bức tranh có những màu sắc thô mộc, vui tươi, chân thật và biểu dương được cả một tinh thần dân tộc. Những tranh tết đó có từ lâu rồi, và cứ hàng...

MỘT ĐÓNG GÓP TRONG NGHIÊN CỨU LỊCH SỬ MỸ THUẬT SÂN KHẤU

  Nhân đọc “Mỹ thuật Sân khấu Việt Nam” của PGS. TS. Họa sĩ Đoàn Thị Tình, Nhà xuất bản Mỹ thuật Hà Nội, 2020. Nghệ thuật sân khấu, ngay từ khi mới ra đời, đã có sự tham gia của mỹ...