GIẢI THƯỞNG TRIỂN LÃM MỸ THUẬT NGÀNH ĐIÊU KHẮC – KHU VỰC I (HÀ NỘI) LẦN THỨ 26 NĂM 2021

GIẢI C: Tác giả: PHẠM HÀO (Hà Nội). Tác phẩm: Mẹ biên cương. Chất liệu: Gốm. Kích thước: H=70 cm

 

GIẢI C: Tác giả: LÊ ĐỨC LAI (Hà Nội). Tác phẩm: Sơn nữ. Chất liệu: Gò nhôm. Kích thước: 100×40 cm

 

GIẢI C: Tác giả: LƯU THỊ THANH LAN (Hà Nội). Tác phẩm: Ru con. Chất liệu: Đồng đúc. Kích thước: H=65 cm

 

 

GIẢI KK: Tác giả: LÊ VĂN KHUY (Hà Nội). Tác phẩm: Đuổi nắng. Chất liệu: Sa mốt-Trúc thôn-Gỗ-Đồng. Kích thước: 250×130 cm

 

GIẢI KK: Tác giả: ĐỖ BÁ QUANG (Hà Nội). Tác phẩm: Thư giãn. Chất liệu: Gỗ. Kích thước: Dài=70 cm

 

GIẢI KK: Tác giả: VŨ QUANG SÁNG (Hà Nội). Tác phẩm: Mẹ Con. Chất liệu: Gỗ – Sơn mài. Kích thước: 30x40x60 cm

 

GIẢI KK: Tác giả: NGUYỄN HỮU THÁI (Hà Nội). Tác phẩm: Chân dung. Chất liệu: Đồng đúc. Kích thước: 36x36x68 cm

 

 

GIẢI KK: Tác giả: NGUYỄN MINH THÙY (Hà Nội). Tác phẩm: Gội. Chất liệu: Gốm. Kích thước: 45x40x40 cm