TRANH CỔ ĐỘNG PHÒNG CHỐNG COVID-19 CỦA TỈNH SÓC TRĂNG

Tranh của họa sĩ Thái Châu Xuân

 

 

Tranh cổ động của Trần Đức Duy 

 

 

Tranh cổ động Lữ Công Phương 

 

Tranh cổ động Ngô Thanh Phong 

 

Tranh khắc gỗ Ngô Thanh Sử 

 

Tranh cổ động Lê Quốc Dũng 

 

Tranh cổ động của Ngô Thanh Phong (trái) và Thạch Minh Hoàng

 

Tranh cổ động Ngô Thanh Sử 

 

Tranh bút sắt của Huỳnh Khắc Thảo 

 

Nguồn ảnh: Hội Mỹ thuật Việt Nam