ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

 

Cuộc chiến phòng, chống dịch COVID-19 vẫn đang tiếp diễn, cùng với các cấp, các ngành, ngành Văn hóa tỉnh nhà đã và đang nỗ lực thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền, góp phần phòng, chống dịch COVID-19.

Khẩn trương trong công tác phòng, chống dịch bệnh cùng với cả nước và tỉnh nhà, Trung tâm Văn hóa tỉnh Cà Mau đã phát động sáng tác tranh cổ động phòng, chống dịch COVID-19. Việc phát động sáng tác tranh cổ động được diễn ra trong thời điểm vô cùng cấp bách, tình hình dịch bệnh diễn biến nhanh, phức tạp trên địa bàn tỉnh; cuộc chiến chống dịch COVID-19 còn nhiều khó khăn, rất cần đến sự đồng lòng, chung sức của toàn thể nhân dân.

Công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh nay đã trở nên quan trọng hơn bao giờ hết; chính vì thế, chỉ trong khoảng thời gian ngắn (từ ngày 25-31/8/2021), lực lượng cán bộ, họa sỹ tại Câu lạc bộ sáng tác tranh cổ động thuộc Trung tâm Văn hóa tỉnh Cà Mau đã sáng tác 32 bức tranh cổ động tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19; qua đó, đơn vị đã xem xét và chọn ra 18 bức tranh cổ động tốt nhất phát hành đến các huyện, thành phố Cà Mau để triển khai đến các xã, phường, thị trấn, nhằm đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng, giúp người dân biết, hiểu và thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, với tinh thần xác định mỗi người dân là một chiến sỹ, mỗi phường xã, khóm ấp, thậm chí mỗi gia đình là một pháo đài trên mặt trận phòng, chống dịch COVID-19.

Từng bức tranh cổ động đều được các họa sỹ thể hiện những thông điệp ngắn gọn, rõ ràng, dễ nhớ, kèm theo tạo hình ấn tượng có khả năng tác động mạnh đến người xem. Một số bức tranh thể hiện thông điệp “5K + vaccine + thuốc + công nghệ và các biện pháp khác”, “Vaccine + 5T”, “Vaccine tốt nhất là vaccine được tiêm sớm nhất”; thông điệp về giữ khoảng cách giữa người với người, cộng đồng với cộng đồng, nhằm giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm, yêu cầu người dân “Ai ở đâu ở yên đó”, “tỉnh nào ở tỉnh đó, huyện nào ở huyện đó, xã nào ở xã đó, nhà nào ở nhà đó” để hạn chế tối đa ra đường, trừ các trường hợp thật sự cần thiết theo quy định. Một số tranh chuyển tải những hình ảnh đẹp của tình quân dân trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Đặc biệt, có bức tranh thể hiện lời kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “đã cố gắng càng cố gắng hơn nữa; đã đoàn kết càng đoàn kết hơn nữa; đã quyết tâm càng quyết tâm cao hơn nữa” để đẩy lùi đại dịch COVID-19.

Các bức tranh cổ động đã góp phần lan tỏa tinh thần “chống dịch như chống giặc”, “mỗi người dân là một chiến sỹ, mỗi gia đình, cơ quan, đơn vị, địa phương là một pháo đài chống dịch COVID-19”, nâng cao ý thức, trách nhiệm trong phòng, chống dịch bệnh tới đông đảo quần chúng nhân dân, đoàn kết một lòng, tạo nên sức mạnh tập thể, cùng cả nước nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh./.

Dưới đây là các tranh cổ động trưng bày trong triển lãm:

Tranh: Lý Huỳnh Như

 

Tranh: Ngô Hoàng Vũ 

Tranh: Nguyễn Hoàng Măng

 

Tranh: Trọng Khang 

 

 Tranh: Lý Cao Tấn 

 

Tranh: Lê Việt Hồng

 

Tranh: Lý Kiều Loan

 

Tranh: Lý Kiều Loan

 

Tranh: Lý Kiều Loan

 

 Tranh: Lý Cao Tấn 

 

Tranh: Lê Trung Hiếu

 

Tranh: Tô Minh Tân

 

              Tranh: Trần Thanh Tuấn 

 

Tranh: Lý Huỳnh Như

Tranh: Dư Minh Chiến 

 

Tranh: Dư Minh Chiến 

                                                              Tranh: Lý Cao Tấn 

 

 Tranh: Lý Cao Tấn 

Tranh: Nguyễn Hoàng Măng

Tranh: Lê Trung Hiếu

Tranh: Lý Huỳnh Như

Tranh: Trọng Khang

Tranh: Ngô Hoàng Vũ 

 

Mỹ Trân